Біологія

 

нейрогуморальна регуляція.

тематична роботаРОБОТА З ТЕМИ:

 « НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

ФІЗИОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

робота уч_____ 9 ____ класу

Харківської гімназії 13

___________________________________

Варіант 1

  1. Черепно-мозкові нерви належать до :

             А) центральної                                Б) периферичної

                 нервової системи                           нервової системи

  1. Спинній мозок продовжується у :

             А) довгастий                                  Б) міст

             В) проміжний                                Г) мозочок

     3. Кору великого мозку утворює :

             А) сіра речовина                           Б) біла речовина

             В) борозни                                     Г) звивини

     4. Гормон росту виробляє залоза внутрішньої секреції:

             А ) епіфіз                                        Б) гіпофіз

              В) надниркова

     5. Цукровий діабет – це захворювання , спричинене нестачею гормонів залози :

             А) щитоподібної                            Б) паращитоподібної

             В) підшлункової

    6. Від спинного мозку відходять нерви:

            А) 31 пара                                          Б) 31 нерв

             В) 12 пар                                           Г) 31 пара спинномозкових та 12

                                                                        черепномозкові нервів

   7.Спинний мозок – це частина:

            А) ПНС                                                  Б) вегетативної НС

            В) ЦНС                                                  Г) нервових вузлів

   8. Сіра речовина  розташована у спинному мозку:

             А) у центральній частині                     Б) по краю

             В) у центрі і по краях

 

Так чи ні:

9. До ЦНС належать черепно-мозкові нерви.___

 

10. Симпатична нервова система робота серця:

    А) послаблює                                         Б) не впливає

    В) посилює

11. Вплив симпатичної нервової системи на діяльність кишечнику:

    А) послаблює хвилеподібні рухи           Б) посилює хвилеподібні рухи

    В) не впливає

12. Слухова зона знаходиться у долі великого мозку:

    А) лобовій                                             Б) скроневій

    В) потиличній                                       Г) тім’яній

 

13.Розташуйте у правильній послідовності  шлях, яким проходить збудження при пораненні  руки:

  А) рецептор                                             Б) доцентровий нейрон

  В) відцентровий нейрон                          Г) сіра речовина спинного мозку

  Д) кора великого мозку                           Є) вставний нейрон

_____________________

 

14.Утворіть логічні пари:

А. Довгастий мозок           1.   складна поведінка

Б.Середній мозок               2.   координація рухів

В.Проміжний мозок           3   проведення імпульсів

Г.Великий мозок                4   регулювання обміну речовин

Д.Міст                                 5   первинний аналіз сенсорної інформації

 

 

15.  Чим небезпечний пролонгований стрес?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА З ТЕМИ:

 « НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

робота уч_____ 9 ____ класу

Харківської гімназії 13

___________________________________

ВАРІАНТ 2

1.Нейрони, які передають інформацію про стан або зміни внутрішнього і зовнішнього середовища до спинного чи головного мозку, називають:

     А) руховими                                  Б) чутливими

2. Відцентровими нейронами називають :

     А) чутливими                                 Б) рухові

3. До центральної нервової системи належить:

     А) спинномозкові                         Б) спинний мозок

 

Вкажіть правильну відповідь: « так « чи « ні»

4.В основі будь якого  рефлексу  знаходиться рефлекторна дуга. ____

5. У регулюванні рівноваги тіла важливу роль відіграє мозочок. ___

6. До біологічно активних речовин належать гормони. ____

7. Цукровий діабет є захворюванням підшлункової залози.___

8. Сіра речовина  спинного мозку складається переважно з тіл вставних нейронів. ___

9. До ЦНС належать черепно-мозкові нерви.___

 

10. Вплив парасимпатичної нервової системи на соковидільну діяльність шлунку:

     А) не змінює                                       Б) послаблює

     В) посилює

11. Слухова зона розташована у ділянці великого мозку:

     А) лобовій                                             Б) скроневій

     В) потиличній                                       Г) тім’яній

12.Гіпоталамус активно впливає  на залози внутрішньої секції:

     А) епіфіз                                                 Б) щитоподібна

     В) гіпофіз                                                Г) гіпоталамус

13. Розташуйте у правильній послідовності  шлях, яким проходить збудження при опікові руки:

    А) рецептор                                              Б) доцентровий нейрон

     В) відцентровий нейрон                          Г) сіра речовина спинного мозку

     Д) кора великого мозку                           Є) вставний нейрон

_____________________

 

 

14. Утворіть логічні пари:

А.Гіпофіз                          1  тестостерон

Б.Надниркові                    2  прогестрон

В.Щитоподібна                3  інсулін

Г.Підшлункова                 4  адреналін

Д.Яєчка                             5  паратгормон

Е. Яєчник                          6  тироксин

Ж. Паращитоподібна       7  вазопресин

______________________________________________________

15. Виберіть приклади рецепторів за характером подразнень, які вони сприймають, і впишіть у таблицю відповідей їм літеру:

А) слуху,Б) смаку , В) холоду ,Г) ока, Д) рівноваги, Е) дотику, Ж) нюху, З) тепла

Фоторецептори__________________

Механорецептори _______________

Хеморецептори _________________

Терморецептори ________________

 

 

16. Яке значення нервової регуляції у адаптації організму до середовища?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 07 мар 2016