Біологія

 

тематична робота з теми " Вища нервова діяльність"
Тематичний контроль знань з теми « Вища нервова діяльність »

робота  уч ___ 9 ___ класу __________________________________________________ варіант 1

Виберіть правильну  чи  всі правильні відповіді:

  1. Вчення про вищу нервову діяльність розробив:

     А) Сєченов                      Б) Павлов                    В) Гумбольт                    Г) Амосов

2.  Безумовні рефлекси є:

    А) видовими                   Б) індивідуальні        В) загальні

3. Наркоманія – це :

    А) звичка                         Б) динамічний стереотип                 В) казка

4. Емоційно стримані, спокійні, наполегливі, постійні  у звичках:

    А) холерики                   Б) сангвініки

    В) меланхоліки             Г) флегматики

5. Люди , у яких переважають негативні емоції:

   А) холерики                   Б) сангвініки

   В) меланхоліки              Г) флегматики

6. Увага, яка залежить від вашої волі та свідомості, називається :

   А) мимовільною             Б) довільною                                       В) свідомою

7. Хода, крокування, уміння писати – це:

   А) рефлекс                     Б) навичка                                            В) динамічний стеріотип

8. Інстинкт – це сукупність:

   А) безумовних та умовних рефлексів          Б) безумовних рефлексів

   В) навичок та стереотипів

9. Гальмування – це

   А) пригнічене збудження        Б) пригнічення безумовних рефлексів

   В) активний нервовий процес, спрямований на пригнічення рефлексів

10. Дуги безумовних рефлексів проходять через :

   А) спинний мозок                      Б) проміжний мозок

   В) спинний мозок і кору  головного мозку   Г) спинний мозок та стовбур головного мозку

11.Нейрони, зв’язані зі сном і активністю, розташовані у :

   А) у спинному мозку               Б) стовбурі головного мозку

   В) у стовбуровій частині  головного мозку, проміжному мозку

   Г) у корі півкуль переднього мозку

12. Людина засинає під впливом:

   А) гуморальних та рефлекторних процесів           Б) гуморальних процесів

   В) лише рефлекторно

13. Виберіть наведені характеристики сангвініка:

  А) працездатність висока   Б) нестійка працездатність

  В) легко збуджуються          Г)  низька збудливість

  Д) швидка зміна емоцій      Є) повільна зміна емоцій

  Ж) врівноважені процеси збудження та  гальмування

  З) не врівноважені процеси збудження та гальмування

  І) переважно пригнічений настрій Й) переважно піднесений настрій

14. Формування характеру залежить від:

  А) самої людини      Б) не від людини     В) безпосередньо від людини   Г)  спадкується

 

       15. Доведіть, що сон є пристосуванням людини , захистом від перевтоми

 

 

 

 

Тематичний контроль знань з теми « Вища нервова діяльність »

робота  уч ___ 9 ___ класу __________________________________________________ варіант 2

Виберіть правильну чи всі правильні відповіді:

1)      Найперше у новонародженої дитини з’являється  рефлекс:

          А) смоктальний                         Б) дихальний               В) захисний

2)      Умовні рефлекси утворюються

         А) з моменту народження      Б) у процесі розвитку виду              В) у  онтогенезі

3)      Типові для людини дії  або особливості поведінки , які стали потребою – це

         А) навички                                   Б) звички                      В) сприйняття

4)      Настрій – це:

         А) емоційна реакція                   Б) почуття                    В ) емоційний стан

5)      Обдарованість людини  називають:

         А) загальною обдарованістю   Б) спеціальною обдарованістю

         В) схильністю                                Г) темпераментом

6)      Характер – це:

         А) неповторне поєднання сталих  психологічних рис людини

         Б) здатність людини  здійснювати усвідомлені дії

         В) загальні для багатьох людей

7)      Права півкуля головного мозку людини спеціалізується переважно на:

         А)  мовній діяльності   Б) образному мисленні   В) абстрактному мисленні  Г) усній лічбі

8)      У період швидкохвильового сну  в людини:

         А) знижується обмін речовин                                 Б) знижується артеріальний тиск  

         В) активізується діяльність внутрішніх органів   Г) сповільнюється діяльність внутрішніх органів

9)      Люди у яких переважно позитивні емоції це

         А)  холерики                   Б) сангвініки

         В) меланхоліки              Г) флегматики

10)   Здатність людини швидко досягати успіху у багатьох видах діяльності  називають:

         А) обдарованість          Б) схильність                  В) характер           Г) темперамент

        11)Виберіть наведені характеристики сангвініка:

         А) працездатність висока              Б) нестійка працездатність

         В) легко збуджуються                     Г)  низька збудливість

         Д) швидка зміна емоцій                Є) повільна зміна емоцій

        Ж) врівноважені процеси збудження та  гальмування

         З) не врівноважені процеси збудження та гальмування

         І) переважно пригнічений настрій Й) переважно піднесений настрій

12) Перша сигнальна система формується на: 

         А) конкретних образах              Б) абстрактних образах              В) почуттях та відчуттях

13) До різновидів образної пам’яті належать:

        А) словесна   Б) моторна   В) слухова   Г) зорова   Д) змістова   Є) моторна

14) Центр керування письмом знаходяться у: 

       А) правій півкулі головного мозку        Б) у лівій півкулі головного мозку      В) у правій та лівій півкулях головного мозку

 

15.  У чому причини порушення сну? Як запобігти цьому?Создан 12 мая 2016