Біологія

 

вступ. 8 клас
Тематична робота

уч___ 8  класу

________________________________________  ____________

Варіант 1

 

Виберіть правильну відповідь:

 

  1. Клітинна стінка рослинної клітини складається з :

А) целюлози                         Б) фруктози

В) глікогену                          Г) глікокаліксу

Д) муреїну                            Є) хітину

     2. Клітинна стінка тваринної клітини складається з :

А) целюлози                         Б) фруктози

В) глікогену                          Г) глікокаліксу

Д) мурену                             Є) хітину

    3. Гіалоплазма забезпечує функцію:

           А) гомеостазу клітини              Б) генетичного різноманіття

           В) чутливість клітини

   4. Контроль за процесами життєдіяльності клітини здійснює:

          А) ядро                                    Б)  рибосоми

          В) мітохондрії                           Г) лізосоми

          Д) апарат Гольджі

  5. Світлова фаза здійснюється у:

         А) стромі                                   Б) матриксі

         В) гіалоплазмі

  6. Хемосинтез здійснюється:

        А) ціано-бактеріми                     Б) нітробактеріями

        В) рослинами                             Г) грибами

  7.  Процес дихання здійснюється у :

          А) ядро                                    Б) рибосоми

          В) мітохондрії                           Г) лізосоми

          Д) апарат Гольджі

  8.  Клітинний сік заповнює:

          А) ядро                                    Б) рибосоми

          В) мітохондрії                           Г) лізосоми

          Д) апарат Гольджі                    Є) вакуолі

 9. Органелою руху називають:

         А) джгутик                                Б) вакуолі

         В) мітохондрію

 

Виберіть правильні відповіді:

 

  1. До одномембранних органел належать:

   А) вакуоля                           Б) мітохондрія

   В) рибосома                         Г) ЕПС

   Д) лізосома                          є) пластиди

   ж) ядро                               з) клітина

 11. До двомембранних органел належіть:

   А) вакуоля                          Б) мітохондрія

   В) рибосома                        Г) ЕПС

   Д) лізосома                         є) пластиди

   ж) ядро                               з) клітина

 12. Утворіть логічні пари:

 

   1. захист клітини                           А. утворення гран

   2. рух клітин                                 Б. рухи джгутика

   3. розмноження клітин                  В. розчинення ядерної оболонки

   4. фотосинтез                               Д. утворення мурену

                                                       Г інактивація ДНК полімерази

13. Утворіть логічні пари:

 

  1. Цитоскелет                                А. прокаріотичні організми з клітинами

  2. органели                                   Б. тимчасові вирости цитоплазми, які забезпечують

                                                           пересування клітини

  3. вібріони                                   В. система мікротрубочок і мікрониток, яка є опорою

                                                           клітини і юере участь у процесі руху

 4. компартмент                              Г. окремі функціональні ділянки клітини, на які вона

                                                           поділена плазматичною мембраною

                                                      Д  постійні клітинні структури, що виконують певні

                                                          функції

 Создан 13 сен 2016