Біологія

 

вступ. 8 класс. в. 2
Тематична робота

уч___ 8  класу

________________________________________  ____________

Варіант 1

 

Виберіть правильну відповідь:

 

  1. Клітинна стінка рослинної клітини складається з :

А) целюлози                          Б) фруктози

В) глікогену                           Г) глікокаліксу

Д) муреїну                             Є) хітину

     2. Клітинна стінка тваринної клітини складається з :

  А) целюлози                         Б) фруктози

В) глікогену                            Г) глікокаліксу

Д) мурену                               Є) хітину

    3. Гіалоплазма забезпечує функцію:

           А) гомеостазу клітини         Б) генетичного різноманіття

           В) чутливість клітини

   4. Контроль за процесами життєдіяльності клітини здійснює:

          А) ядро                                   Б)  рибосоми

          В) мітохондрії                          Г) лізосоми

          Д) апарат Гольджі

  5. Світлова фаза здійснюється у:

         А) стромі                                  Б) матриксі

         В) гіалоплазмі

  6. Хемосинтез здійснюється:

        А) ціано-бактеріми                   Б) нітробактеріями

        В) рослинами                           Г) грибами

  7.  Процес дихання здійснюється у :

          А) ядро                                 Б) рибосоми

          В) мітохондрії                        Г) лізосоми

          Д) апарат Гольджі

  8.  Клітинний сік заповнює:

          А) ядро                              Б) рибосоми

          В) мітохондрії                     Г) лізосоми

          Д) апарат Гольджі              Є) вакуолі

 9. Органелою руху називають:

         А) джгутик                          Б) вакуолі

         В) мітохондрію

 

Виберіть правильні відповіді:

 

  1. До одномембранних органел належать:

   А) вакуоля                         Б) мітохондрія

   В) рибосома                       Г) ЕПС

   Д) лізосома                        є) пластиди

   ж) ядро                               з) клітина

 11. До двомембранних органел належіть:

   А) вакуоля                         Б) мітохондрія

   В) рибосома                       Г) ЕПС

   Д) лізосома                        є) пластиди

   ж) ядро                               з) клітина

 12. Утворіть логічні пари:

 

   1. захист клітини                         А. утворення гран

   2. рух клітин                               Б. рухи джгутика

   3. розмноження клітин                В. розчинення ядерної оболонки

   4. фотосинтез                             Д. утворення мурену

                                                     Г інактивація ДНК полімерази

13. Утворіть логічні пари:

 

  1. Цитоскелет                               А. прокаріотичні організми з клітинами

  2. органели                                  Б. тимчасові вирости цитоплазми, які забезпечують

                                                           пересування клітини

  3. вібріони                                   В. система мікротрубочок і мікрониток, яка є опорою

                                                           клітини і юере участь у процесі руху

 4. компартмент                             Г. окремі функціональні ділянки клітини, на які вона

                                                           поділена плазматичною мембраною

                                                     Д  постійні клітинні структури, що виконують певні

                                                          функціїСоздан 13 сен 2016