Біологія

 

хімічний склад
Урок контролю навчальних досягнень з теми

« Елементарний склад. Неорганічні речовини»

Робота уч_____ 10 _____ класу

___________________________________________    ________________

Варіант 1

З поданих варіантів відповідей виберіть тільки один правильний:

  1. Наука, яка вивчає хімічний склад організмів, будову, функції речовин називають:

        А) біохімією                                    Б) молекулярною біологією

        В) біологією                                    Г) гістологією

  2. Найбільша кількість у живих організмах припадає на долю:

        А)  C ,Y ,N ,P                                   Б) C ,N ,H ,O

        В)   J ,H ,S,  P                                  Г)  C, Y, N ,Fe

  3. На долю мікроелементів у клітині припадає:

       А) 90 %                                            Б) 0,9%

       В) 98 %                                            Г) 60%

  4.  Гідрофільни речовини до води:

        А) відштовхують                             Б) поляризують

        В) притягують                                Г) іонізують

 5. До складу мушлі молюсків входить:

        А) ферум                                        Б) кальцій

        В) калій                                          Г) молібден

 6. Функцією води не є:

       А) транспорт                                 Б) терморегуляція

       В) каталітична                               Г) структурна

7. До складу тироксину входе:

      А) флуор                                         Б) йод

      В) фосфор                                       Г) ферум   

8.  Феррум входить до складу:

      А) гемоглобіну                                Б) хлорофілу

      В) ксантофілу                                 Г) каротіну

9. Магній входе до складу: 

      А) гемоглобіну                                Б) хлорофілу

      В) ксантофілу                                 Г) каротіну

10. Кисле середовищу у шлунку створює :

     А) сульфідна кислота                       Б) соляна кислота

     В) ортофосфорна кислота

Виберіть правильні відповіді:

11. Вода має унікальні фізико – хімічні властивості, завдяки:

     А) розчинності                                 Б) дипольній будові молекули

     В) водневим зв’язкам                       Г) електронейтральності молекул

12. За відношення до води, речовини поділяють:

    А) гідрофільні                                   Б) гідрофобні

    В) амфіфільні                                    Г) діафільмі                  Є) полярні

13. Вода у живих організмах виконує функції:

   А) розчинника                                    Б) транспортера

   В) тепло регулювальника                    Г) тепло ізолятора

   Д) бере участь у хім.. реакціях

14. Виникненню нервового імпульсу сприяють:

   А)     Na               Б)  Fe                     В)      Mg                     Г)  K

15. Нерозчинні мінеральні солі у живих організмах виконують функції

  А) транспортну                                   Б) захисну

  В) регуляторну                                   Г) опорнуСоздан 20 сен 2016