Біологія

 

елементарний склад
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД.

Робота уч __-___ ___________________________________________  _____________

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь:

  1. Наука, яка вивчає хімічний склад організмів, будову, властивості, функції речовин, шляхи їх утворення , називається:

           А) біохімія                     Б) молекулярна біологія

           В) біологія                     Г) цитологія

    2. В найбільшій кількості в організмах  присутні:

           А) С,Н,О,Р                     Б) С,N Н,О

           В) С,Н,S,Р                     Г) С,N Н,Fe

   3. На долю мікроелементів у клітині припадає:

          А) 90%                          Б) 98%

          В) 0,9%                         Г) 60 – 70 %

   4. Гідрофобні речовини воду:

         А) відштовхують             Б) притягують

         В) зв’язують                   Г) іонізують

5. У склад  мушлі молюсків входять сполуки:

       А) феруму                        Б) кальція

       В) калія                            Г) натрія

6. Для води не властива функція:

       А) транспорту                   Б) терморегулювання

       В) структурна                   Г) каталітична

7. До складу тироксину входе:

       А) фтор                             Б) йод

       В) фосфор                         Г) манган

8. Магній входе до складу:

      А) гемоглобіну                    Б) хлорлорофілу

      В) тироксину                       Г) ферментів шлункового соку

9. Основу внутрішнього середовища організму складає:

     А) вода                                Б) хлорид на кислота

     В) вугільна кислота              Г) ортофосфорна кислота

10. Кисле середовище створюють:

     А) протони                           Б) карбон – йони

     В) солі металів

Виберіть усі правильні відповіді:

11. Вода має унікальні властивості завдяки:

     А) розчинності                    Б) дипольній будові молекули

     В) електронейтральності     Г) здатності утворювати водневі зв’язки

12. По відношенню до води речовини поділяють на :

    А) гідрофільні                     Б) гідрофобні

    В) амфіфільні                      Г) полярні

13. Нервовий імпульс можливий завдяки  участі йонів:

    А) магнію                            Б) мангану

    В) натрію                            Г) калію

14. Нерозчинні солі виконують функції:

    А) транспортну                   Б) структурну

    В) регуляторну                   Г) опорну

 

15. Відкрите завдання: ( 3 б)

 

 

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД.

Робота уч __-___ ___________________________________________  _____________

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь:

  1. Наука, яка вивчає будову, походження та функції клітин, називається:

           А) біохімія                    Б) молекулярна біологія

           В) біологія                    Г) цитологія

      2. Найменша кількість в організмах припадає на долю:

           А) С,N Н,О                    Б) i, Zn, Cl

           В) С,Н,S,Р                     Г) С,N Н,Fe

     3. На долю макроелементів припадає:

           А) 90%                         Б) 98%

           В) 1,9%                        Г) 60 – 70

     4.  Гідрофільні речовини це:

          А) відштовхують            Б) притягують

          В) зв’язують                  Г) іонізують

     5. Для здоров’я зубів важливий нормальний баланс:

          А) флуору                     Б) кальція

          В) калія                            Г) натрія

  6. Для білків не властива функція:

          А) регуляторна                 Б) каталітична

          В) енергетична                  Г) обмінна

   7. Ферум входе до складу:

          А) гемоглобіну                  Б) хлорлорофілу

          В) тироксину                     Г) ферментів шлункового соку

    8. Основу внутрішнього середовища організму складає:

         А) вода                              Б) хлорид на кислота

         В) вугільна кислота            Г) ортофосфорна кислота

   9. Лужне середовище порожнини рота створює:

        А) хлоридна кислота           Б) лізоцим

        В) вода                               Г) жовч

 10. Учасником будь якої біохімічної реакції є :

       А) вода                                Б) білок

       В) ліпіди                               Г)  вуглевод

Виберіть усі правильні відповіді:

 11. Вода має унікальні властивості завдяки:

        А) розчинності                    Б) дипольній будові молекули

        В) електронейтральності     Г) здатності утворювати водневі зв’язки

12. Ліпіди відносять до:

        А) гідрофільних                   Б) гідрофобних

        В) амфіфільних                    Г) полярних речовин

13.  Транспорт речовин можливий завдяки:

        А) магнію                            Б) мангану

        В) натрію                             Г) калію

14. Білки виконують функції:

       А) транспортну                   Б) структурну

       В) регуляторну                    Г) опорну

 

15. Відкрите завдання: ( 3 б)

 

 

 Создан 20 сен 2016