Біологія

 

контроль, орг. речовини
ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ З ТЕМИ  «ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

Робота уч___ 10  а  класу

____________________________________________    

Варіант 1

1 рівень

1.У кондитерських виробах використовують:

А) лактозу                                                    Б) сахарозу

2. Тваринні жири:

А) тверді                                                      Б) рідкі

3.  З яких рослин людина  одержує сахарозу?

________________________________________________________________________

4. Целюлоза – це компонент клітин:

А) рослин                                                    Б) тварин

5. Клітини рослин синтезують:

А) целюлозу                                                Б) глікоген

6. Запасною поживною речовиною у тварин є:

А) крохмаль                                                Б) глікоген

 

2 рівень

1. Вуглеводи виконують в організмі функції:

А)  будівельну                                            Б) травну

В) механічну                                               Г)  транспортну

Д) енергетичну

2. Сполуки, що входять до нуклеотиду:

А) амінокислота                                          Б) азотиста основа

В) рибоза                                                    Г) глюкоза

Д) залишок фосфорної кислоти

3.Ліпіди розчиняються у :

А) воді                                                        Б) неполярних розчинника

В) спиртах                                                   Г) бензині

 

3 рівень

1. Найважливіші пентози – це:

А) сахароза                                                 Б) галактоза

В) рибоза                                                    Г) дезоксирибоза

Д) фруктоза

2. Незамінні амінокислоти для людини – це:

А) лізин                                                       Б) гістидин

В) глютамін                                                  Г) триптофан

Д) аргінін                                                     Є) аспарагін

Ж) треонін                                                   З) тирозин

И) метіонін                                                   К) ізолейцин

Л) лейцин                                                    М) валін

Н) феніланін

3. Фосфоліпіди є важливим компонентом клітинних мембран, що зумовлено тим, що:

А) до їхнього складу входять жирні кислоти

Б) вони мають лише поляні и неполярні ділянки

В) вони мають лише полярні ділянки

Г) вони мають  лише неполярні ділянки

Д) до їхнього складу входить гліцерил

 

 

 

 

4 рівень

1. Поясніть суть просторової конформації ( просторової структури ) ДНК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Багато тварин, які мешкають у пустелях, втрачаючи води більше, ніж споживають. Поясніть, завдяки  чому це можливо

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ З ТЕМИ  «ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

Робота уч___ 10  а  класу

____________________________________________    

Варіант2

1 рівень

1. Тваринні жири:

А) тверді                                                                Б) рідкі

2. Глюкоза у воді:

А) розчинна                                                          Б) нерозчинна

3. У яких  органах рослин накопичується цукор?

________________________________________________________________________

4. Глікоген  - це компонент клітини:

А) рослин                                                             Б) тварин

5. Запасною поживною речовиною у рослин є:

А) крохмаль                                                         Б) глікоген

6. Клітини тварин синтезують:

А) целюлозу                                                         Б) глікоген

 

2 рівень

1. Глікоген- це:

А) тваринний жир                                                Б) тваринний білок

В) компонент клітинной стінки рослин                  Г) тваринний полісахарид

Д) компонент покривів членистоногих

2. Сполука, що є мономером крохмалю:

А) нуклеотид                                                       Б) амінокислота

В) глюкоза                                                          В) азотиста основа

Д) гліцерин                                                         Є) жирна кислота

3. Де в організмі людини містяться полісахариди?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

3 рівень

 

 

1.Хітин – це :

А) тваринний жир                                            Б) тваринний білок

В) компонент клітинной стінки рослин              Г) тваринний полісахарид

Д) компонент покривів членистоногих

2. Хімічний зв’язок , за допомогою  якого амінокислоти зв’язані в молекули білка:

А) водневий                                                     Б) пептидний

В) дисульфід ний                                              Г) іонний

Д) ковалентний

3.Вибрати правильну відповідь –

Яка частина молекули амінокислоти має лужні властивості?

А) заміні                                                          Б) незамінні

В) карбоксильна група                                     Г) аміногрупа

Д) радикал

 

 

 

 

 

4 рівень

1. Чи м відрізняються ферменти від білків?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Посніть біологічну суть зміни конформації ( просторової структури) білкової молекули на різних рівнях її організації

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Создан 30 окт 2016