Біологія

 

перевірочна робота з теми "Дихання"
Перевірочна робота уч ___ 8 ___ класу ________________________

з теми «Дихання»       варіант 1       Виберіть правильні відповіді: ( 0,5 б)

 1. Виберіть правильну послідовність органів системи:

А) носова порожнина – гортань  - трахея – легені

Б) носова порожнина – гортань  - трахея- бронхи  - легені

В) носова порожнина  - трахея- бронхи  - легені

 1. Грип це -  інфекція:

А) вірусна  Б) бактеріальна  В) тактильна Г) гельмінтна

 1. Гортань це орган:

А) проведення повітря  Б) голосоутворення  В) газообміну  Г) виділення

 1. Дихальні рухи це:

А) вдих  Б) видих  В) вдих та видих  Г) подвійна вентиляція легенів

 1. Функція  дихальної системи :

А) зовнішнє дихання  Б) очищення повітря  В) видалення  Г) обмін речовин

 1. Газообмін в легенях відбувається завдяки:

А) різниці атмосферного тиску та тиску у плевральній порожні нині

Б) різниці парціального тиску газів у крові та у повітрі в легенях

В) дифузії

 1. Трахея щодо стравоходу  розташовується:

А) позаду  Б) спереду   В)  з боків

 1. Дихальній центр у людини розташовується у :

А) довгастому мозку  Б) проміжному мозку В) середньому мозку

 1. Виберіть правильний шлях кисню до тканин: ( 1 б )

А) легені – капіляри – кров – капіляри – тканинна рідина

Б) капіляри – кров – капіляри – тканинна рідина

В) перехід у капіляри легень – взаємодія із гемоглобіном – перехід до тканинної рідини – перехід у клітину

10.  Впишіть функції органів дихальної системи:  ( 3 б )

Носова порожнина

 

Гортань

 

Трахея

 

Бронхи

 

Легені

 

надгортник

 

Щитоподібний хрящ

 

 

11.Підпишіть назви органів системи та їх функції. ( 3 б )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Перевірочна робота уч ___ 8 ___ класу ________________________

           з теми «Дихання»       варіант 2       Виберіть правильні відповіді: ( 0,5 б)

 1. Легені це орган:

А) парний  Б) непарний  В)  прозорий

 1. Туберкульоз це захворювання:

А) легенів  Б) гортані  В) носоглотки  Г) бронхів

 1. У людини кількість бронхів:

А) 3  Б) 2  В) 4

 1. Кашель та чхання це :

А) погана поведінка  Б) захисні рефлекси  В) безумовні захисні рефлекси

 1. У носовій порожнині відбувається:

А) очищення повітря  Б) обігрів  чи охолодження повітря  В) знезараження

Г) газообмін  Д) рецепторна функція  Є)  рефлекторна

 1. Легеня вкрита:

А) серозною оболонкою  Б) плеврою  В) юшкою  Г) епітелієм

 1. Дихальний центр людини у:

А) довгастому мозку  Б) проміжному мозку В) середньому мозку

 1. Центра чхання та кашлю у:

А) довгастому мозку  Б) проміжному мозку В) середньому мозку

 1. Основним джерелом енергії для людини слугує: ( 1 б)

А) окислення орг. речовин у мітохондріях клітин  Б) дихання

В)  видихання Г) біосинтез

10.  Утворіть логічні пари: ( 3 б )

Кінцеве окислення речовин                                                   носова порожнина

Виділення у кров СО2                                                                   трахея                                       

Вільний рух повітря                                                               бронхи

Захист від твердих речовин                                                    альвеоли

Газообмін між атмосферою та кров’ю                                      капіляри

Зміна об’єму грудної клітини                                                   тканини

Транспорт кисню, СО 2                                                                       носова порожнини    

Учать у диханні                                                                      кров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Зігріває зволожує повітря                                                       тканини

Очищення речовин                                                                 діафрагма

11.   Поясніть позначки на схемі: ( 3 б )

 Создан 05 ноя 2016