Біологія

 

Додаткові завдання на покращення оцінок.9 кл
  1. Вкриті плазмалемою (плазматичною мембраною) тонкі вирости цитоплазми:

а) війки; б) джгутики; в) мікроворсинки; |г) макроворсинки; д) глікокалікс.

  1.  Клітинпа стіпка рослин може містити: а) хітин; б) пектин; і в) лігнін; г) целюлозу

       3.     Рецептори впізнають гормони за: а) конформацією; б) наявністю позитивного заряду;

              в) наявністю негативного заряду.

      4.      Транспорт через плазмалему (плазматичну мембрану) великих молекул і  частинок у клітину називають:          а) ендоцитоз;   б) екзоцитоз.

    5.        Глікокалікс поверхневого апарату клітин виконує функцію: а) захисну; б) транспортну; в) зумовлює взаємодію суміжних клітин; г) енергетичну; д) сигнальну.

    6.        Обмін речовин із цитоплазмою забезпечують структури ядра:

             а) пороносоми;   б) хроматин;   в) ядерні мембрани;   г) ядерце.

   7.         У ядерці відбувається: а) синтез білка; б) синтез рРНК   в)      синтез іРНК;  г) синтез тРНК.

   8.         Темні грудочки хроматину в ядрі - це місця розташуван¬ня: а) конденсованих ділянок хромосом; б) деконденсованих ділянок хромосом; в) каріоплазми; г) ядерця.

   9.         Компоненти клітини, що забезпечують рух рибосом та інших макромолекулярних комплексів із ядра в цитоплазму, - це: а) ендоплазматична сітка; б) к^плекс Гольджі; в) цитоскелет;

г)            ядерний матрикс.

  10.        Сінтез іРНК у ядрі відбувається в:

             а) ядерці; б) конденсо¬ваних ділянках хроматину; в) деконденсованих ділянках хроматину;    

            г) внутрішній ядерній мембрані; д) зовнішній ядерній мембрані.

   11.       Збереження спадкової інформації забезпечує процес: а) транскрипції; б) трансляції;

              в) дозрівання; г) транспорту; д) репарації.

   12.       В ядрі реалізацію спадкової інформації забезпечує процес:

             а)              транскрипції;  б) трансляції;  в) дозрівання;  г) транспорту  д)               репарації.

   13.       Поверхневий апарат ядра має: а) одну мембрану; б) дві мембрани; в) пори; г) білкову   пластинку.

  14.        ДНК міститься у структурах ядра: а) ядерному скелеті;

             б)              мембрані;    в) хроматині;     г) ядерному соку.

  17.        До складу ядерця входять: а) вуглеводи; б) жири; в) білки; г) рРНК; д) тРНК.

   18.       Рибосоми утворюються в: а) комплексі Гольджі; б) ядерці;

в)            клітинному центрі; г) лізосомах; д) ендоплазматичній сітці.Обновлен 26 мар 2018. Создан 11 дек 2016