Біологія

 

контрольна для 7 класу,хімия
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

робота уч___ 7 ___  ХГ №13

___________________________________    ___________

варіант 1

  1. Визначити валентності хімічних елементів за поданими формулами

K2O    HCl     Al 2O3   CH    P2O5    P2O3

 

       Перетворити  схему на рівняння хімічної реакції

Zn + O2 -> ZnO               Mg + HCl -> MgCl2 + H2


             Обчислити відносну молекулярну масу сполук:

 

FeCl         CaO        MgS

 

      Визначити масову частку:

 

Феруму у Fe ( OH )3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  № 1

робота уч___ 7 ___  ХГ №13

___________________________________    ___________

варіант 2

  1. Визначити валентності хімічних елементів за поданими формулами

Al2S3    CaO      Mn 2O7     CO      NO2       N3O3

 

        Перетворити  схему на рівняння хімічної реакції

Na + Cl2 -> NaCl             Fe2O3 + Al -> Al2O3 + Fe

 

        Обчислити відносну молекулярну масу сполук

 

NaCl     CuO       CaO

 

 

Визначити масову частку:

 

Мангану у   K 2Mn O4

 Создан 12 дек 2016