Біологія

 

опорно-рухова система, 8 клас
УРОК КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  З ТЕМИ « ОПОРНО –РУХОВА СИСТЕМА »

Робота учня 8 ___ класу _____________________________________                   __________

Варіант 1.

Виберіть правильну відповідь та дайте відповідь « так» чи  «ні»:

  1. Кістки черепа між собою з’єднані:

     А) рухомо          Б) нерухомо                В) напіврухомо

2.  Хребет людини в норма має кількість вигинів:

     А) 2                     Б) 3                           В) 4

3.  Лопатка належить до :

     А) плоских         Б) довгих                    В) коротких кісток

4.  До поясу верхніх кінцівок належать:

    А) ключиці         Б) тазові кістки            В) плечова кістка

5. До скелету верхніх кінцівок належить:

    А) ключиці         Б) тазові кістки            В) плечова кістка

"ТАК" чи "НІ":

6. Рухоме з’єднання кісток  -  це шов._____

7. До скелету нижніх кінцівок належить кисть ._____

8. Переломи бувають закриті.____

9. Хрящова тканина містить міжклітинну рідину. ____

10.З грудиною  з’єднуються 12 пар ребер. ___-

11. Нахили тулуба вперед здійснюють м’язи спини.____

12. Кісткова тканина належить до сполучних тканин.___

13. До складу гомілки належить:

     А) стопа  В) плече   В) кисть

14. Жовтий кістковий мозок міститься у :

     А) губчастій тканині    Б) компактній тканині    В) порожнині тіла трубчастої кістки

15. Скелет верхньої кінцівки складається з :_____________________________________

__________________________________________________________________________

16. основна властивість м’язової тканини  це ___________________________________

17. Утворіть логічні пари:

    1. мозковий відділ черепа                       а. ключиця

    2. лицьовий відділ черепа                       б. променева

    3. хребет                                                 в. ребра

    4. грудна клітка                                       г. вилична

    5. пояс верхніх кінцівок                          д. тім’яна

    6. плече                                                  є. зап’ясток

    7. передпліччя                                        ж. велика гомілкова

    8. кисть                                                   з. епістрофей

    9. пояс нижніх кінцівок                           и. передплесно

  10. стегно                                                  к. стегнова

  11. гомілка                                                 л. тазові

  12. стопа                                                    м. плечова

__________________________________________

  13. Заповніть таблицю:

 

 Відділ скелету                                  :                          кістки, що утворюють відділ

________________________________________________________________________

 

                                                            :

 

 

 

 

 

 

 

УРОК КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ТЕМИ « ОПОРНО –РУХОВА СИСТЕМА »                           Робота учня 8 ___ класу _____________________________________                                 

варіант 2

Виберіть правильну відповідь та дайте відповідь « так» чи  « ні»

  1. До довгих кісток належать :

    А) ребра            Б) плечова        В) грудина

2.  До плоских кісток належать:

    А) потилична     В) ребро           Б) фаланга

3. Кістки ростуть в довжину за рахунок:

    А) окістя            Б) хряща          В) серозної оболонки

4. У хребті людини нараховують кількість відділив:

   А) 2                     Б) 4                 В) 5

5. Діафрагма належить до м’язів:

   А) дихальних      Б) черева         В) грудей

" ТАК" чи "НІ":

6. До скелету нижніх кінцівок належить:

   А) кістки заплесна  Б) кістки зап’ястка  В) стегнова

7. До захворювання хребта належить сколіоз.____

8. До лицьового відділу належить лобова кістка. ___

9.  До складу тазу увійшли 4 пари тазових кісток._____

10. Червоний кістковий мозок – це депо крові. ____

11. Перший палець складається з 3 фаланг. _____

12. Вільно з’єднується  нижньощелепна кістка. ____

13. Хребет складається з : 7 шийних хребців, _________________________________

________________________________________________________________________

14. Скелет нижніх кінцівок складається з _____________________________________

________________________________________________________________________

15. Кістка складається з ___________________ тканини

16. Хребці захищають _______________________________________________

17. Підпишіть відомі вам кістки:

 

 

 скелетОбновлен 28 ноя 2017. Создан 30 янв 2017