Біологія

 

остання тематична у 10 кл
Тематична  робота    уч ---10 ---   класу ХГ №13 _________________________________

Варіант1.  Виберіть всі правильні відповіді:

1. Визначте, що називають тканиною:

а)         елементарну біологічну систему;

б)         групу подібних за будовою клітин, структурно і функціонально пов'язаних між собою;

в)         основну структурно-функціональну одиницю живих організмів;

г)         частину тіла, яка має певну форму, будову і виконує одну або декілька специфічних функції

   2.  Укажіть, що називається базальною мембраною:

а)         щільна оболонка, яку виділяють клітини епітелію круглих червів;

б)         тонкий шар міжклітинної речовини, яку виділяють клітини епітелію, та тканини, що залягають під ними;

в)         плазматична мембрана клітини;

г)         внутрішня мембрана мітохондрій;

д)         зовнішня мембрана пластид

3.         Укажіть типи нейронів за характером функцій:

а)         уніполярні;     г) рухові;

б)         вставні;           д) мультиполярні

  в)       біполярні;       е) сенсорні

4. Зазначте, на які типи поділяється епітелій за формою клітин:

г)         кубічний;

а)         плоский;                     д) циліндричний

5.Оберіть різновиди власне сполучної тканини:

а)         кров;                       б) оформлена сполучна тканина;

в)         жирова тканина;   г)   невпорядкована сполучна тканина;

д)         ретикулярна сполучна тканина;     е)          лімфа.

6.Зазначте, до якої сполучної тканини належать сухожилки:

а)         оформленої;                г) ретикулярної;

б)         пухкої неоформленої; д) жирової.    в)        щільної неоформленої;

6.Виберіть тканину, основними функціями якої є запасання поживних речовин, зберігання метаболічної води та теплоізоляція:

а)         нервова;          г) жирова;     б)          непосмугована м'язова;

д) щільна невпорядкована.                в)        ретикулярна;

7.         Укажіть функцію стовбурних клітин, що залягають в ретикулярній тканині:

а)         фагоцитоз;      г) секреторна;

б)         трофічна;        д) утворення клітин крові.

8.Укажіть ознаки, які характеризують епітеліальну тканину:

а)         полярність;

б)         значна кількість міжклітинної речовини;

в)         залягання на базальній мембрані;

г)         висока здатність до регенерації;

д)         основна функція — проведення нервових імпульсів;

е)         наявність війок та джгутиків на зовнішній частині клітин.

9.Укажіть ознаки, що відрізняють посмуговану м'язову серцеву тканину від скелетної:

а)         наявні темні та світлі диски, утворені міозином та актином;

б)         скорочення не контролюється вольовими зусиллями;

в)         утворюється з непосмугованих, веретеноподібних, одноядерних клітин;

г)         клітини не мають сполучнотканинних оболонок;

д)         здатна до скорочення у відповідь на збудження;

е)         утворює міокард.

10. Визначить тип , різновид тканини, схарактеризуйте будову та значення:

 

 

11. . Установіть відповідність : системи органів – орган

 А. травна                                          1. хребет

Б. дихальна                                        2. шлунок

В. опорно-рухова                              3. серце

Г. кровоносна                                    4. мозок

Д. нервова                                          5. Легені

 

12. установіть відповідність: тканини – особливості будови та функції , які вони виконують

А. епітеліальна                                 1. утворює м’язи

Б. сполучна                                       2. вистилає порожнини тіла

В. м’язова                                          3. клітини здатні передавати нервовий імпульс

Г. нервова                                          4. утворює залози

                                                            5. клітини зірчастої форми

                                                            6. клітини здатні до скорочення

                                                            7. утворює хрящі та кістки

А ____Б____В__ __Г____ 

 

13. Установіть відповідність : тканини  -  функції тканини

А. епітеліальна                         1. контроль за процесами зовнішнього та внутрішнього

                                                      середовища

Б. сполучна                               2. вистилає внутрішні органи

В. м’язова                                 3. обмін речовин організму

Г. нервова                                 4.забезпечення рухової  активності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична  робота    уч ---10 ---   класу ХГ №13 _________________________________

Варіант2.  Виберіть всі правильні відповіді: 

1.         Назвіть основну елементарну структурно-функціональну оди¬ницю нервової системи:

а)         дендрит;         г) нейрон;

б)         аксон;              д) нервове волокно.     в) гліоцит;

    2. Виберіть тваринні тканини:

а)         епітеліальна;  б) паренхіма;       в)   меристема;     г) провідна;

д)         м'язова;           е) сполучна. 

6.         Назвіть клітини нервової тканини:

а)         аксони;                       б)         нейрони;      в)            дендрити;                  г)          гліоцити;

д)         тромбоцити;             е)          остеоцити.

3. Укажіть ознаки будови та функції, що характерні для нейрона:

а)         складається з тіла, дендритів та аксона;

б)         здатний до амебоїдного руху;

в)         по дендриту імпульс іде від тіла клітини, а по аксону — до тіла;

г)         по дендриту імпульс іде до тіла клітини, а по аксону — від тіла;

д)         у зрілому стані не здатний до поділу.

4. Укажіть тканину, що складається з багатоядерних, видовжених, посмугованих, великих за розміром клітин, які покриті сполучно¬тканинними оболонками і здатні скорочуватися:

а)         непосмугована м'язова;            г) посмугована серцева м'язова;

б)         оформлена сполучна;           д) гіподерма.          в) посмугована скелетна м'язова;

5.Укажіть сполучну тканину, що супроводжує кровоносні судини і у якій аморфна міжклітинна речовина переважає над волокнами, що розміщені безладно:

а)         кісткова;                   б)          зв'язки;       в)  щільна неоформлена сполучна (дерма); 

  г)       пухка неоформлена сполучна;        д)         нейроглія.

6.Виберіть тканину, яка є основою кровотворних органів і в якій розташовані стовбурні клітини:

а)         жирова;            г) лімфа;                б)            ретикулярна; 

д) пухка невпорядкована сполучна.       в)  кров;

7.    Поясніть, чим тваринні тканини відрізняються від рослинних:

а)         їхні клітини виникають з міжклітинної речовини;   б)       вони містять міжклітинну речовину;

в)         вони не мають міжклітинної речовини;                     г)      вони виникають із зародкових листків;

д)         вони виникають з меристеми.

8.Віднайдіть правильні твердження про непосмуговану м'язову тка¬нину:

а)         складається з видовжених, одноядерних, веретеноподібних клітин;

б)         клітини видовжені, багатоядерні;              в)           скорочується повільніше, ніж посмугована;

г)         здатна до сильного розтягнення;              д)           є основною масою скелетних м'язів;

е)         утворює міокард.

9.Назвіть функції клітин нейроглії:

а)         заповнюють проміжки між нейронами;   б) є бар'єром між нейронами та іншими тканинами;

в)         проводять нервовий імпульс;        г)            проводять до нейронів кисень та поживні речовини;

д)         є опорою для нейронів;

е)         утворюють електроізолюючі оболонки для  проведення нервового імпульсу

10. Визначить тип ,різновид тканини, схарактеризуйте будову та значення:

 

11. Установіть відповідність : системи органів – органи

А. травна                                 1. нервові вузли

Б. дихальна                             2. кишечник

В. опорно- рухова                  3. кровоносні судини

Г. кровоносна                         4. зябра

Д. нервова                                5. череп

12. установіть відповідність : тканини – особливості їхньої будови та функцій, які вони виконують

А. епітеліальна                        1. утворює головний і спинний мозок

Б. сполучна                               2. сполучної речовини дуже багато

В. м’язова                                 3.сполучної речовини дуже мало

Г. нервова                                 4.клітини здатні до скорочення

                                                   5. тканини виконують захисну і видільну функції

                                                   6. клітини веретеноподібні

А___Б___В___Г____

13. Установіть відповідність : тканини  -  функції тканини

А. епітеліальна                         1. контроль за процесами зовнішнього та внутрішнього

                                                      середовища

Б. сполучна                               2. вистилає внутрішні органи

В. м’язова                                 3. обмін речовин організму

Г. нервова                                 4.забезпечення рухової  активностіСоздан 15 мая 2017