Біологія

 

гуморальна регуляція. ендокринні залози.
Самостійна робота з теми:  « Гуморальна регуляція»

уч__ 8 __класу __________________________________________     __________ варіант 1

1.Утворіть логічні пари ( 3 б )

Назва залози

  гормон

 1. Гіпофіз
 2. Наднирникові
 3. Щитоподібна
 4. Підшлункова
 5. Яєчник
 6. Яєчка
 7. Паращитоподібна

А. тестостерон

Б. прогестрон

В. інсулін

Г. адреналін

Д. тироксин

Ж. вазопресин

Є.  паратгормон

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

               

 

2. Поясніть сутність  фрази: « гіпоталамо – гіпофізарна пара», її значення у житті . ( 3 б)

3. Виберіть усі правильні відповіді: ( 4б )

                 Гормон росту виділяється:

                  А) гіпофізом                              Б) епіфізом

                  В) щитоподібною залозою         Г) наднирниковими

               підшлункова залоза належить до :

                 А) внутрішньої секреції              Б) зовнішньої секреції

                 В) змішаної секреції

              Гіпофіз з’єднується з головним мозком:

                А) проміжним                             Б) довгастим

                В) середнім

              Нестача гормону  тироксину причиняє:

                А) базедову хворобу                   Б) мікседему

                В) гігантизм                                Г) карликовість

4. Визначить залозу, назвіть її функції ( 2 б)

 

 

 

 

Самостійна робота з теми:  « Гуморальна регуляція»

уч__ 8 __класу __________________________________________     __________  варіант 2

1.Утворіть логічні пари  ( 3 б )

Назва залози

  Відхилення від норми продукування гормону

 1. Гіпофіз
 2. Наднирникові
 3. Щитоподібна
 4. Підшлункова
 5. тимус
 6. Яєчка
 7. Паращитоподібна

А. руйнування скелету

Б. адісонова хвороба

В. акромегалія

Г. безпліддя

Д. вроджений імунодефіцит

Ж. базедова хвороба

Є.  цукровий діабет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

               

2. Поясніть, чому гуморальну регуляцію вважать відносно повільною регуляцією? ( 3 б )

3.  Виберіть усі правильні відповіді: ( 4 б )

                     Гіперфункція гіпофізу спричиняє хворобу:

                    А) базедову хворобу                 Б) мікседему

                    В) гігантизм                             Г) карликовість

      Гіпофункція залози призводе до руйнування скелету:

               А) гіпофіз                                     Б) епіфіз

               В) щитоподібна залоза                 Г) наднирникові

               На обмін речовин в організмі впливають:

              А) гіпофіз                                      Б) епіфіз

              В) щитоподібна залоза                  Г) наднирникові

                 Гіпофункція залози може привести до кретинізму:

              А) гіпофіз                                      Б) епіфіз

              В) щитоподібна залоза                  Г) наднирникові

4. Визначить залозу, назвіть її функції ( 2 б)

 Создан 16 мая 2017