Біологія

 

тематична " Членистоногі"
ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

« тип ЧЛЕНІСТОНОГІ »

Робота уч____ 7 ___ класу ___________________________________________________

Варіант1.

  1. Назвіть відомих вам представників класу ракоподібні.________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Назвіть назви систем органів організму комахи_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. ( 3Б )       Вкажіть правильну відповідь: «так» чи « ні»

У членистоногих покрив тіла виконує функції скелета. ______

У членистоногих кровоносна система незамкнена. ______

Членистоногі ростуть нерівномірно._______

  1. У членистоногих сегменти тіла за будовою:

А) однакові           Б) різні         В) тіло не має сегментів

5.( 2б)  Доповніть загальну характеристику Ракоподібних, вставляючи пропущені слова:

Багатоклітинні тварини, що мають_________________________симетрію тіла. Середовище життя _________________________. Покрив тіла ______________

Він також виконує функції ______________________. Тіло сегментоване, поділене на відділи __________________________________________________

Кінцівки мають __________________________будову. Тварини мають _______пар ходильних  кінцівок. На голові розташовані ___________________________________________________________________________________________________________________________________________. Порожнина тіла ____________________________. Кровоносна система __________________________________. Органи дихання ________________________.Ростуть нерівномірно, під час __________________

  1. ( 2б)

Поясніть позначки на схемі:

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

« тип ЧЛЕНІСТОНОГІ »

Робота уч____ 7 ___ класу ___________________________________________________

Варіант 2

1.Назвіть вам відомих представників класу Комахи.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть назви систем органів рака.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. (3б) Вкажіть правильну відповідь:  « так » чи  « ні »

  У членистоногих на черевці містяться органи руху._____

  У членистоногих добре розтягуються покрови тіла.____

  Час від часу членистоногі линяють.______

4. членистоногих кровоносна система за будовою:

А) замкнена   Б) незамкнена  В) кровоносної системи немає

5. (2б) Допишіть загальну характеристик Комах, вставляючи пропущені слова.

Багатоклітинні організми, що мають _______________________-- симетрію тіла. Середовище життя _______________________. Тіло сегментоване, поділене на відділи ______________________________________________________________.. Тварина мають ___пар ходильних ніг. На голові розташовані __________________________________________________________________________. Порожнина тіла ___________________. Кровоносна система _____________________

Органи виділення _______________________. Нервова система _______________________

Типу. Ростуть комахи нерівномірно, періодично __________________________.

  1. ( 2б )Поясніть позначки на схемі:Создан 02 окт 2017