Біологія

 

Клітина. 10 клас
 Тема:  Клітинний рівень організації життя.

Робота уч_____ 10 а класу _________________________________________      16.11.17

1. Клітини яких організмів здатні до фагоцитозу?

А бактерій            Б грибів                  В рослин               Г тварин

2. Яку функцію виконує вакуоля рослинної клітини?

А видільну            Б осморегуляторну                  В захисну              Г секреторну

3. Який процес називають плазмолізом?

А  Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини високий, вода виходить з клітини.

Б  Надходження у клітину води в результаті того, що вміст солей за її межами низький.

В  Надходження води у клітину в результаті того, що вміст солей за її межами високий.

Г  Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини низький, вода виходить з клітини.

4. Який процес називають деплазмолізом?

А  Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока, вода виходить із неї.

Б  Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька.

В  Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока.

Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька, вода виходить із неї.

5. Укажіть надмембранну структуру рослинної клітини.

А цитоплазматична мембрана           Б клітинна стінка      В глікокалікс                  Г ядерна мембрана

6. Надмембранною структурою тваринної клітини є

А цитоплазматична мембрана.            Б глікокалікс.         В клітинна стінка.              Г плазмалема.

6. Визначте функцію глікокаліксу.

А синтез білків             Б опорна     В формування мітотичного веретена    Г сприйняття подразнень

7. Укажіть клітинну структуру, через наявність якої евглена зелена відноситься до типу Найпростіші

А ядро             Б клітинна стінка            В пелікула            Г мітохондрія

8. Що утворюють у клітині мікротрубочки?

А клітинну мембрану            Б клітинний центр           В клітинні включення         Г клітинну оболонку

 9. Визначте процес, що відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій?

А синтез ДНК                       Б синтез іРНК                  В синтез тРНК                     Г синтез АТФ

10. Яку форму мають тилакоїди хлоропластів?

А видовжені складки            Б порожнисті пухирці      В видовжені трубочки         Г сплющені мішечки

11. Яку форму мають ламели хлоропластів?

А видовжені складки            Б порожнисті пухирці       В видовжені трубочки        Г сплющені мішечки

12. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю

А пластид.                            Б мітохондрій.                  В ядра.                             Г комплексу Гольджi.

13. Яка з перелічених структур має кільцеву молекулу ДНК і рибосоми?

А ядро                                  Б комплекс Гольджі            В мітохондрія                  Г ядерце

14. Де у мітохондріях містяться молекули ДНК, іРНК, тРНК, рибосоми?

А у матриксі                          Б на зовнішній мембрані      В на внутрішній мембрані      Г на кристах

15. Яку з функцій виконує ядерце?

А регулює процеси, що відбуваються у клітині                Б формує великі й малі субодиниці рибосом

В здійснює синтез білків                                                        Г утворює лізосоми

16. Функцію якого компонента клітини було з’ясовано під час досліду з одноклітинною зеленою водорістю ацетабулярією?

А  ядро                    Б  хлоропласт                                  В  мітохондрія               Г  рибосома

17. Який компонент рослинної клітини містить хроматин?

А  ядро                 Б  хромопласт                                     В  цитозоль                  Г  вакуоля

18. Укажіть групу органел, що належать до одномембранних.

А  рибосоми, пластиди, вакуолі                                       Б  комплекс Гольджi, мітохондрії, рибосоми

В  вакуолі, комплекс Гольджi, лізосоми                           Г  лізосоми, пластиди, мітохондрії

19. Яку функцію виконує вакуоля рослинної клітини?

А  фотоліз води          Б  осморегуляції              В здійснення фототаксисів       Г синтез АТФ

20. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

А мітохондрія              Б лізосома                      В ендоплазматична сітка          Г рибосома

21. Утворення вакуолей з клітинним соком у рослинній клітині забезпечує

А ендоплазматична сітка.          Б комплекс Гольджi.   

 В хлоропласт.                           Г  мітохондрія.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 15 ноя 2017