Біологія

 

7 клас

тема - екологія  1. Визначить функціональні групи: ( 1 б )

 Папороть, спориш, горобець, ворон, ворона, синиця,ящірка, мукор, підберезовик, бактерії  гниття

  1. Поясніть термін: ( 3 б)

Сапротроф

Автотроф

продуцент

 

  1. За правилом екологічної пірамід визначить:

 ( 3 б)

 площу акваторії моря, яка потрібна для прогодування чайки масою 1 кг (40% сухої речовини) у ланцюзі живлення: фітопланктон – риба – чайка.

 Продуктивність фітопланктону – 500 г/м2 сухої маси

  1. Задача: ( 4б)

Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте, на скільки збільшилася маса куниці, якщо протягом дня вона з’їла 20 мишей (маса однієї миші 10 г). Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі становить 70 % від загальної маси.

  1. Яку функцію в біогеоценозі відіграють трав’янисті рослини? ( 1 б)

А є продуцентами

Б є консументами І порядку

В є консументами ІІ порядку

Г є редуцентами

 варінт 2   

1.Визначить функціональні групи: : ( 1 б )

Сосна, модрина, гуси, коник, ціано- бактерії, грунтові бактерії,вуж, жаба, самець комара, кульбаба

 

2.Поясніть термін: : ( 3 б)

Копрофаг

Гетеротроф

консумент

3.За правилом екологічної пірамід визначить: ( 3 б)

площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав'янисті рослини → парнокопитні → лев).

Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2.

  1. Задача: ( 4б)

Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте, на скільки збільшилася маса куниці, якщо протягом дня вона з’їла 40 мишей (маса однієї миші 10 г). Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі становить 70 % від загальної маси.

  1. До якої категорії компонентів екосистеми належать самці малярійного комара? ( 1 б)

А консументи І порядку

Б консументи ІІ порядку

В продуценти

Г редуцентиСоздан 14 дек 2017