Біологія

 

мітоз
ПОТОЧНА ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА З ТЕМИ « МІТОЗ»

Робота уч ___ 9 ___ класу___________________________________    ________________

Варіант 1

Виберіть одну  і більше правильні відповіді.

  1. Функціями ярда є:

А) збереження спадкової інформації                            Б) синтез вуглеводів

В) регуляція процесів ж-д клітини                               Г) синтез АТФ

      2.  Молекули ДНК містить :

            А) ядро                                                           Б) мітохондрія

            В) хлоропласт                                                 Г) хромопласт

            Д) вакуоль                                                      Є) ЕПС

     3. Клітинний поділ регулюють:

           А) веретено поділу                                           Б) центріолі

           В) пластиди                                                      Г) везикули

    4.  У телофазі мітозу відбувається:

          А) де спіралізація хромосом                               Б) поділ цитоплазми

          В) розчинення ядерця та ядерної оболонки        Г) оформлення ядра

          Д) вистроювання хромосом по екватору             Є) прикріплення хромосом до

              клітини                                                            веретена поділу

 

    5.  У метафазі мітозу відбуваються:

          А) де спіралізація хромосом                               Б) поділ цитоплазми

          В) розчинення ядерця та ядерної оболонки        Г) оформлення ядра

          Д) вистроювання хромосом по екватору             Є) прикріплення хромосом до

              клітини                                                            веретена поділу

   6. В життєвому циклі клітин перебільшує:

          А) профаза                                                        Б) м метафаза

          В) анафаза                                                         Г) телофаза

          Д) інтерфаза

   7  Визначте на мікрофотографії етап мітозу:

 

                              А.                         А ________________________________

 

 

                      фізі         Б                          Б_________________________________

 

 

ПОТОЧНА ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА З ТЕМИ « МІТОЗ»

Робота уч ___ 9___ класу___________________________________    ________________

 

Варіант 2

Виберіть одну  і більше правильні відповіді

1.Подвоєння ( реплікація ) ДНК відбувається у:

          А) профаза                                                            Б)  метафаза

          В) анафаза                                                            Г) телофаза

          Д) інтерфаза

2. у клітини яка вступає у мітоз набір хромосом 44, скільки  хромосом матиме дочірня клітина:

         А) 44                                                                     Б) 46

         В) 22                                                                     Г) 92

3. У анафазу відбувається:

          А) де спіралізація хромосом                                   Б) поділ цитоплазми

          В) розчинення ядерця та ядерної оболонки            Г) оформлення ядра

          Д) вистроювання хромосом по екватору                 Є) прикріплення хромосом до

              клітини                                                            веретена поділу

         Ж) розходження сестринських хроматид до полюсів

4. Мітоз забезпечує:

         А) збереження спадкової інформації                       Б) передачу спадкової інформації

         В) збереження виду                                               Г) збільшення чисельності особин

         Д) збільшення генетичної різноманітності               Д) стабілізація виду

5. У інтерфазу відбувається:

         А) синтез АТФ, НАДФ                                             Б) синтез орг.. макромолекул

         В) подвоєння ДНК                                                  Г) ріст клітини

6. Хромосома складається з : 

        А) 2 хроматид                                                          Б) 2 нуклеосом

        В) білків та ДНК                                                       Г)  кінетохору

        Д) супутника                                                            Є)  плечей хросомом

        Ж) теломер

7. Ядро має:

        А) подвійну оболонку                                               Б) просту оболонку

        В) каріоплазму                                                         Г) хроматин

        Д) ядерні пори                                                         Є) ядерце

 

8 Визначте події та етап мітозу:

 

 

 

 

 Создан 14 мар 2018