Біологія

 

еклогія. 9 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ:

« ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОЛОГІЯ.»

уч ____   9а    класу

___________________________________

Варіант 1

Виберіть правильні відповіді:

  1. Консументом є:

  А)корова                                               Б) печериця

  В) папороть                                           Г) соняшник

2.  Взаємини організму  вовка з навколишнім середовищем вивчає:

  А) аутекологія                                       Б) синекологія

  В) демекологія                                       Г) цитологія

3. Пліснява – це:

  А) редуцент                                           Б) продуцент

   В) консумент 1 порядку                         Г) консумент 2 порядку

4. У водному середовищі живуть:

   А) гідробіонти                                       Б) літобіонти

   В) ксилобіонти                                      Г) аероби

5. Біотичним фактором є :

   А) світло                                               Б) конкуренція

   В) гербіциди                                          Г) вологість

6. Автомобільні шляхи – це фактор:

  А) абіотичний                                          Б) біотичний

  В) антропогенний                                    Г) комплексний

7. Байдужим до  умов освітленості:

  А) фотоксени                                          Б) фотофоби

  В) фотофіли                                            Г) гігрофіли

8. Вірним є висловлення:

  А) терморегуляція за рахунок зміни поведінки у тварин є  неможливою

  Б) прикладом коменсалізму можуть  бути відносини  людини і трипаносоми

  В) екологічний моніторинг може бути локальним, регіональним або глобальним

9. Вірним  є твердження :

 А) розмір ареалу визначається лише під дією антропогенних факторів

 Б) ніякі водні організми не здатні до біолюміністцентності

 В) шипшина є кущем

 Г) біоценоз не має просторової структури

10.  Визначте площу акваторії для прогодування тюленя вагою 257 кг, біомаса планктону 900 г/м, ланцюг живлення:

Планктон – нехижа риба – хижа  риба – тюлень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ:

« ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОЛОГІЯ.»

уч ____   9а  класу

___________________________________

Варіант 2

Виберіть правильні відповіді:

1.Автотрофом є :

   А) кактус                                    Б) кролик

   В) мукор                                     Г) акула

2. Екосистемами, які створює, контролює ті підтримує людина:

  А) сукцесія                                   Б) біоценоз

  В) тундра                                     Г) агроценоз

3. Хемоавтотрофна бактерія – це:

   А) редуцент                                Б) продуцент

   В) консумент 1 порядку               Г) консумент 2 порядку

4. У деревині живуть:

   А) гідробіонти                             Б) літобіонти

   В) ксилобіонти                        

5. Продуцентом є :

  А) корова                                    Б) печериця

  В) глива                                      Г) папороть

6. Гетеротрофом є :

  А) кактус                                    Б) кролик

  В) мукор                                     Г) акула

7. Синекологія – це  екологія :

  А) особина                                 Б) угруповань

  В) популяційна                           Г) всієї біосфери

8. Вірним є висловлення:

  А) сучасні екологічні  дослідження  не підтверджують існування закону оптимуму

  Б) сезонні ритми не пов’яні з обертанням Землі навколо Сонця

  В) кальмари є нектонними організмами

  Г) густота популяції не залежить від інтенсивності дії кліматичних факторів

9. Вірним є твердження :

 А) водойми різних типів не відрізняються за сольовим складом води

 Б) рівень освітленості ніколи не впливає на живі організми

 В) чисельність популяції може коливатися

 Г) усі форми співіснування  різних видів називаються мутуалізмом

10.  Визначте площу акваторії для прогодування тюленя вагою 300 кг, біомаса планктону 900 г/м, ланцюг живлення:

Планктон – нехижа риба – хижа  риба – тюлень.

 Создан 14 мая 2018