Біологія

 

Кров
 

 

   Тема:  Кров і  лімфа ( 7 годин )

 

НОМЕР

ДАТА

 

9а       9б      9в+9г

   ТЕМА

ДОМ.ЗАВД.

16.

08.10  08.10  09.10

Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад і функції крові. Лімфа.

§16,17,20 записи

17.

11.10  10.10  11.10

Склад і функції крові. Лабораторна робот№.3. Мікроскопічна будова крові людини

§16,17,20, творче завдання уроку

18.

12.10  11.10  12.10

Захисні функції крові.  Імунітет.

 

§17, конспект уроку вивчити

19.

15.10  15.10   16.10

 Зсідання крові.

 

§20,21,22, терміни теми знати

20.

18.10  17.10   18.10

 Групи крови

 

§ 18,19 записи у зошиті, творче завдання уроку

21.

19.10  18.10   19.10

Урок узагальнення  матеріалу з теми ( усно )

 

§16 -22 , повторити матеріал

22.

22.10  22.10  23.10

Урок контролю навчальних досягнень учнів        ( усно )

 

§16 - 22

 

 

 

 

 

Урок :  Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад і функції крові. Лімфа

 

Цілі:  -   продовжувати формування поняття взаємозв’язку будови та функцій,

          -   сформувати поняття будови , функцій внутрішнього середовища   організму,

          -   сформувати поняття будови та функцій крові, окремих формений елементів

               крові,

           -  продовжувати розвивати навички усної та письмової мови учнів, навички

              створення та користування опорними схемами

 

 

 

 1. Орг. класу
 2. Мотивація начальної діяльності
 3. Актуалізація опорних знань

                              *  Евристична бесіда:

                               А) назвіть рівні організації живого

                               Б) в чому полягає функція обміну речовин?  Як виконується  вона

                                  на різних рівнях організації живого?

                               В) навіщо необхідний обмін речовин, біосинтез, розпад?

 

 

4. Вивчення нового матеріалу

                              * Розповідь вчителя.

                            1. Кров, лімфа, міжклітинна рідина – три складові внутрішнього

                                 середовища організму.

                            2. Це сполучні тканини. Чому саме так? ( відповідь учня)

                            3. Чому кажуть. Що кров, лімфа, тканинна рідина – триєдине

                                 середовище організму?  ( відповідь учнів )

                            4.  Будова крові ( розповідь вчителя )

5. Поетапне закріплення

                           Складання конспекту, схем

 

 

 

                                                    Кров

 

       
   
               Лімфа                                       Тканинна рідина    
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                *   дихальна

                               функції                     *    регуляційна

                    7%                                       *   трофічна

                  Кров                                      *   обмінна

                                                                *   каталітична

                                                                *   терморегуляційна

                                                                *   видільна

                                                                *   гомеостатична

         ≈  40  % 

   Формені елементи                ≈  60 %

    Еритроцити                     плазма крові

    Лейкоцити                      * вода

    Тромбоцити                    * солі 0,9%

                                            * орг. речовини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вивчення нового матеріалу 

                               Особливості будови, формування  та функції формений елементів

                               крові. ( розповідь учителя, під час розповіді учні заповнюють

                               таблицю « Формені елементи крові людини»

 

Формені елементи крові

Кількість

у мм кубічному

Форма, колір

розмір

Строк життя

Місце утворення

Місце руйнування

Еритроцити

4 – 4,5 млн

Без ядра, двовгнутий диск, червоні

d 7 мкм

120 діб

Червони кістковий мозок

Селезінка,

печінка

Лейкоцити

6 – 8 тис

Безкольорові, ядерні, зернисті та незернисті

d 30

мкм

7 діб –

декілька років

Червоний кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли

Лімфатичні вузли, селезінка, печінка

Тромбоцити

200 - 300

Пластинки без ядра

 

d 2 -4 мкм

5 – 8 діб

Червоний кістковий мозок

Судини кровоносн. системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Поетапне закріплення

 

                             Перегляд відеоматеріалу за темою

 

8. Підсумок уроку

                            Кров – рідка сполучна тканина, частина внутрішнього середовища

                            організму, яка має виконувати певні функції , а саме:

                            дихальну, трофічну, обмінну, видільну, каталітичну,

                            регуляторну, терморегуляційну, гомеостатичну.

                            Ці функції  обумовлені особливостями будови крові.

 

 1. Домашнє завдання  

                           §   16,17,20, записи у зошиті вивчити, переглянути відео матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок:   Склад і функції крові.

            Лабораторна робот№.3. Мікроскопічна будова крові людини

 

Цілі:       -    продовжувати формувати поняття будови та функцій крові в організмі,

-         сформувати поняття особливостей будови та функцій  формений елементів крові,

-          продовжувати розвивати навички роботи із лабораторним обладнанням,  навички оформлення письмових робіт

 

 

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Актуалізація опорних знань
  • підготовка  схем – опор учнями до відповідей на питання:
  • А) внутрішнє середовище організму
  • Б) склад крові

( робота на дошці, відповідь на питання )

 1.  
  • швидке опитування
  • А) робота з термінами: поясніть –

Кров, лімфа, тканинна рідина, формені елементи крові,гемоглобін, оксигемоглобін, карб оксигемоглобін

Б) швидкі відповіді ( для зручності, учні не підводяться )

Завдяки чому кров виконує :

    - дихальну функцію,

    - транспортну,

    - обмінну,

    - регуляторну,

    - гомеостатичну функції?

 

 

 1. Закріплення матеріалу

 

                Інструктаж з техніки безпеки під час лабораторної роботи

                          Виконання лабораторної роботи №3 Мікроскопічна будова крові

                          за інструктивною карткою

 1. Підсумок уроку

          Функції крові обумовлені будовою крові

 1. Домашнє завдання

          §   16,17,20

         Творче завдання:  яке значення для здоров”я людини та медицини

          має різноманіття лейкоцитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок:  Захисні функції крові.  Імунітет

Цілі:   - продовжувати формувати поняття будови та функцій крові,

           - продовжувати формувати поняття зв’язку будови та функцій,

  - сформувати поняття про імунітет, види імунітету, історію відкриття клітинного 

      імунітету

 

 

 

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Актуалізація опорних знань

                      А*   Швидке опитування:

-         назвіть складові внутрішнього середовища організму людини

-          назвіть складові крові

-         Які функції виконує кров?

-          Чому саме ці функції можливі?

               Б*    Мозковий штурм: Ви назвали у переліку функцій крові захисні функції.

                       Чому саме кров може виконувати захисні функції?

( кров має плазму, плазма віщує велику кількість води – вода – теплом ник – захист віж перегріву,вода – розчинник, транспортер обмінник – вода універсальний розчинник ,

У плазмі крові є захисні білки – антітіла, і захисні клітини – лейкоцити,здатні до фагоцитозу, лейкоцити мають різновиди, захисні властивості різні: захист від вірусів, бактерій, гельмінтів. Блокування бактерій чи їх розмноження )

 

 1. Вивчення нового матеріалу

                А)  Лейкоцити – безбарвні  ядерні кров’яні клітини ,

                   -  D 6 – 8 мкм, в 1кубічному міліметрі  6 -8 тисяч

                   -  утворються у червоному кістковому мозку, лімфатичних вузлах, селезінці

                   -  гинут у печінці та селезінці, також у лімфатичних вузлах

                   -  живуть декілька діб – декілька років

                   -  функції: фагоцитарна та пригнічуючи захисна

               Б) Цікаво: найменше лейкоцитові вранці, найбільше – після їжі, Чому так, як 

                    Ви думаєте?

               В)                         ЛЕЙКОЦИТИ

 

 
   

 

 

 

           Зернисті                                                             Незернисті

* нейтрофіли                                                               * лімфоцити

  ( внутрішньоклітинне перетравлення чужого)             ( фагоцитоз Т-лейкоцити )                                                                

 

* еозинофіли                                                                 * моноцити

 

* базофіли

                    Г) Імунітет – несприятливість до генетично чужої інформації:

                        - клітин - мутантів

                        - бактерій. Вірусів

                        - імплантів

 

 

 

                    Д)* перше наукове пояснення імунітету дав І.І.Мечніков, відкрив фагоцитоз

                         лейкоцитів, отримав Нобелевську премію разом із Ерліхом( гуморальний

                         імунітет). Дослідницьким шляхом було встановлено утворення    гумораль-

                         ного імунітету Дженнером та Пастером

 

 

 

                                            ІМУНІТЕТ

 

       
   
     
 КЛІТИННИЙ                                                    ГУМОРАЛЬНИЙ

* фагоцитоз                                                             * антитіла, інтерферон, білки плазми

 

 

 

 

                                         ІМУНІТЕТ

 

       
       

 

 

 ПРИРОДНИЙ                                                          ШТУЧНИЙ

 

 


 

                          ( навчальний відофрагмент про механізм зсідання крові )

                          Як на вашу думку, який процес  зображено у відео фрагменті?

 

                  Ж)   зсідання крові – каскадна захисна  реакція  крові, яка забезпечує

                         збереження внутрішнього середовища організму. Але про це ми

                         поговоримо на наступному уроці

 

 

 

 1. Поетапне закріплення
  • складання схем - опор
  • робота із термінами

 

 1. Підсумки уроку

              Захисні властивості крові зумовлені її особливостями будови

 

7.§  17,конспект уроку вивчити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок:  Зсідання крові.

Цілі:   -  продовжувати формувати поняття захисних властивостей крові,

           -  сформувати поняття утворення тромбу, як захисту організму від крововтрати,

     -  сформувати  поняття класифікації груп крові, класифікації АВО

     - продовжувати розвивати усну біологічну мову учнів

 

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Перевірка знань  та вмінь учнів

               А*  Робота учнів у дошки по таблицях та схемах:

-         опишіть склад крові

-         поясніть особливості будови та функцій:

 1. еритроцитів
 2. лейкоцитів

-         імунітет, його сутність та складові

 

      Б* Робота учнів за картками:

-         Підпишіть елементи:

 

 

 

 

 

-         Впишіть необхідні слова:

                                                     ІМУТІТЕТ

 

 

      _________________                                                         _____________________

 

 

 

______________    _____________                     _____________          ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вивчення нового матеріалу

                    А*    Зсідання крові – фізіологічна реакція організму, яка захищає

                            організм від крововтрати в мовах порушення цілісності кров’яного

                             русла .

                             Зсідання крові багатостадійний ферментативний процес, що перебігає

                             за участю певних факторів

 

                             Механізм зсідання крові: внутрішній – утворення тромбіну

                             та зовнішній – ушкодження тканин і поява тканинного тромбопластину.

                             Процес зсідання крові починається  з контактної фази – активації фактора

                             Хагемана при контакті із чужеродною поверхнею.

                    Б*    Механізм утворення тромбу

        Руйнівний фактор

                                     Са,О

          Тромбоцити                      тромбопластин

                                                                    Са

                                                         Протромбін        тромбін                                 }       ТРОМБ

                                                                                    Са,О

                                                                             Фібріноген               фібрін

 

 1. Поетапне закріплення матеріалу
  1. Складання схем – опор
  2. Робота із термінами
  3. Перегляд  навчального відео фрагменту про зсідання крові.

 

 1. Підсумок уроку

 

 

                             Зсідання крові – фізіологічна реакція організму, яка захищає

                            організм від крововтрати в мовах порушення цілісності кров’яного

                             русла

 1. Домашнє завдання

     §   18,19 конспект уроку

 

 

 

Урок:  Групи крові

 

Цілі:  -   сформувати поняття груп крові, класифікацій груп крові, резус-фактору,

               обумовленості  характеристик крові

-             продовжувати розвивати навчальні компетентності учнів

 

 

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Вивчення нового матеріалу

 

                      А*   Групи крові – особливості крові, зумовлені біохімічними властивостями  

                              еритроцитних білків

 

                              Вперше 3 групи крові у людей Виявив у 1900 р. австрійський лікар

                              Ландштейнер. У 1902 р. відкрито четверту групу крові

 

                              Вчення про  основні групи крові  сформував чеський учений Янський( 1907)

                              У тварин виявлено 3-4 групи крові, найкраще вивчені групи крові у свиней,

                              рогатої худоби, овець, коней,котів, кролів, собак.

                   Як ви думаєте, чому саме так?

 

                      Б*   Групи крові зумовлені комбінаціями речовин білкової природи у еритроцитах

                              та плазмі крові.

                              У еритроцитах – аглютиногени А і В, у плазмі крові – аглютиногени – ά і β

                     У крові людини не може бути однакових аглютинінів та аглютиногенів, у

                     такому випадку відбувається склеювання еритроцитів – аглютинація.

Група крові

аглютиногени

аглютиніни

1 ( 0 )

   ---

 ά  і  β

2 ( А )

     А

β

3 ( В )

     В

ά

4 ( АВ )

А і В

----

 

 

              В*   Переливання крові можливе у відсутності зсідання крові.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Г*   Резус – фактор – властивість крові , зумовлена особливим білком еритроцитів.

                 У 1940 р. у макаки – резус з еритроцитів було виділено антиген, який й отримав

              Назву – резус-фактор, пізніше він був знайдений і в крові людини.

                   Приблизно 85% європейців мають резус – позитивний фактор, у 15% він

              відсутній.

                   У людей із резус – негативним фактором антитіла  на антиген резус фактору, але

            до тих пір, доки не  буде контакту – переливання крові із позитивним резус – факто-

            ром.   У такому разі запускається захисна функція крові на чужеродний білок, імунна

            відповідь. Такий стан називають резус –конфліктом.

 

        Д*   Чому важливо заздалегідь знати  не тільки групу крові , а й резус-фактор крові?

             Поясніть  відповідь.        

     4.   Поетапне закріплення

  1. Робота з термінами
  2. Складання конспекту

   5. Підсумок уроку

            Властивості крові  зумовлені складом крові.

            Вирізняють 4 групи крові, за класифікацією АВО,вони зумовлені наявністю чи

            відсутністю певних аглютиногенів та аглютинінів. У випадку порушення природного

            збігу аглютинінів та аглютиногенів відбувається аглютинація.

            Особливі білки еритроцитів зумовлюють властивість – резус фактор.

            Білковий склад крові необхідно враховувати при переливанні крові

   6.  Домашнє завдання

           § 19,  вміти пояснювати  терміни теми

            творче завдання:1) чи може бути дитина із 4 групою крові народжена у родині, де 

            батьки мають 1 та 2 групи крові?У родині, де батьки мають 2 та 3 групи крові?

                                         2) що відбудеться, якщо помістити еритроцит у гіпертонічний

           розчин кухонної солі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 31 окт 2012. Создан 20 окт 2012