Біологія

 

кровообіг
 

 

КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ  ( 6 )

 

25.10   24.10  25.10

Органи кровообігу : серце і судини. Будова і функції серця.

§23,24

26.10  25.10   26.10

 Практична робота №2Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску

§23,24, 25

05.11  05.11   06.11

Судинна система. Рух крові по судинах. Практична робота№3 Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.

§23, 26,27

08.11  07.11   08.11

Велике і мале коло кровообігу. Регуляція кровопостачання. . Практична робота №4 Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушені кровообігу

§26, 27

09.11  08.11   09.11

Лімфообіг та його значення.

 

§ 28

12.11  12.11   13.11

Тематичний контроль з тем: кров і лімфа» та

« Кровообіг і лімфообіг »  

 ( тестовий)

§23 - 27

 

 

 

Урок:  Органи кровообігу : серце і судини. Будова і функції серця.

Цілі:   -    сформувати поняття будови та функцій системи кровообігу, судин та серця

        - продовжувати формувати поняття взаємозв’язку будови та функцій,

          будови та функцій фізіологічних систем організму людини,

       -  продовжувати розвивати начальні компетентності учнів

 

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Актуалізація опорних знань

                           А*  назвіть фізіологічні системи організму людини

                           Б*   що об’єднує усі системи організму? Чому саме так?

 

 1. Вивчення нового матеріалу

                                 А*  кровоносна система – система судин, у якій циркулює кров

                                ( пригадайте будову кровоносних систем інших тварин: система

                                кровоносних судин та порожнин, якими транспортується кров або

                                гемолімфа )

                                      кровоносна система – транспортна система, якою транспортується

                               у складі крові кисень, гормони, білки, продукти обміну речовин – тобто,

                               здійснюється гемодинаміка.

                                   Б* кровоносна система здійснює функції:

 • транспортну
 • газообмін
 • обмінну
 • регуляторну
 • терморегуляційна
 • захисна
 • гомеостатичну

          В*  кровообіг – рух крові по судина кровоносної системи

      ( пригадайте, які типи  кровоносних систем ви знаєте : замкнена та

        незамкнена )

   Г*  будова системи кровообігу

( пригадайте, як ще називають цю фізіологічну систему? - кровоносна система, серцево – судинна система )

 

 

                             серце ( 4 камерне )

                             судини:

 

           
         

 

 

 

 артерії                       вени                            капіляри

 

* * *  *аорта                         * вени

* артерії                        * венули

* артеріоли

                         Особливості будови кровоносних судин:

                         Капіляри – одношарові кровоносні судини

                         Артерії мають складну будову: просвіт артерії вислано ендотелієм, під яким

                         базальна мембрана, розвинений шар м’язових клітин ( гладка, несмугована        

                         м’язова тканина, сполучна тканина )

                         Вена має тіж самі шари у будові стінки судини, але м’язовий шар

                         Розвинений слабкіше, а базальної мембрани немає.

 2. Поетапне закріплення

 1. Робота із термінами:

  Артерія – кровоносні судини, якими кров рухається від серця до органів та

  тканин. Від серця виходе легенева артерія та аорта.

  Аорта – найбільша кровоносна судина, яке несе кров від серця у великому колі кровообігу. Головна кровоносна судина.

  Артеріола – дрібна артерія, дрібні кінцеві розгалуження артерій. Як правило, артеріола переходе у капіляр.

  Вена – кровоносна судина, якою кров рухається до серця від тканин та органів.

  Венула – дрібна вена.

  Капіляр – тонкостінна кровоносна судина, стінка якої складеться 1 шару

  епітеліальних  клітин, ендотеліальних клітин. Ендотеліальні клітини             утворюють суцільний шар плоских клітин . ендотелій мезенхімного походження, забезпечує бар’єр, фільтр, бере участь у підтримці кров’яного тиску,  синтезує ферменти необхідні для зсідання крові. Ендотеліальні клітини вистилають усі кровоносні судини.

 

 

 

 2. Складання конспекту уроку

 

Д*  будова великого та малого кола кровообігу

Є*   будова  та функції серця

       Серце – центральний орган системи кровообігу, який забезпечує

       рух крові. Маса серця в середньому становить 280 гр

 

 • 4 камери серця: праве передсердя, правий шлуночок,ліве передсердя, лівий шлуночок
 • Стінка серця: епікард, міокард, ендокард, пері кадр
 • Клапани серця: тристулковий у правій половині серця, двостулковий у лівій половині серця – забезпечують рух крові від передсердь до шлуночків,півмісяцеві клапани – на межі шлуночків та виносних кровоносних судин ( аорти та легеневої артерії).
 • Суцільна перегородка в серці та стулкові клапани попереджують          змішування крові артеріальної та венозної – підвищення обміну речовин;
 • Центр автоматії серця, центр регуляції серцевої діяльності у довгастому мозку, гормони надниркових залоз, статеві гормони, щитоподібної залози

здійснюють контроль за роботою серця

3. Поетапне закріплення

 1. Робота із термінами
 2. Робота із таблицями
 3. Перегляд навчального відеоматеріалу
 4. Підсумок уроку

 

                Органи кровоносної системи забезпечують гемодинаміку завдяки ритмічній роботі серця та особливостям будови кровоносних судин.

   5.  Домашнє завдання

        § 23,24, конспект уроку

    Творчі завдання: 1) чому артерія може витримати великий тиск?

                                  2) чому тиск у венах низький?

                                  3) навіщо у венах півмісяцеві клапани?

                                  4) складіть схему – опору щодо особливостей

                                      кровоносної системи

 

 

 

 

 Урок: Практична робота №2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального   

            тиску. Будова та функції серця

 

Цілі:  - закріпити та поширити знання про будову та функції серця людини

          - продовжувати розвивати навчальні учнівські компетентності

 

 

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Перевірка знань та вмінь

                             А*   За таблицями підготуватися та дати відповідь на завдання:

 1. Особливості будови та функції серця.
 2. Будова кровоносної системи людини.

( робота у парах: відповідач  – дублер)

                             Б*  Швидке опитування: терміни теми.

 1. Вивчення нового матеріалу

                           А*  Серцевий цикл.

                             Серцевий цикл – це послідовність скорочення та відпочинку  серця.

                              Пригадайте, чому саме серцевий м’яз скорочується майже одночасно?

                           (  посмугована серцева м’язова тканина, багатоядерні клітини, зрощі клітинні

                              оболонки, швидка провідність нервового імпульсу )

                              Серцевий цикл складається з фаз: систола, діастола.

                              Систола – скорочення відділів серця. Відбувається це завдяки діяльності

                               водія серця та провідним пучків нервів, які іннервують серцевий м’яз.

                              Діастола – розслаблення серцевого м’язу. Під час діастоли коронарні артерії

                               заповнюються кров’ю.

 

                          Б*  Тривалість серцевого циклу.

                              В цілому серцевий цикл триває 0,8 с.

                              Систола триває 0,3с, діастола 0,4 -0,5 с.

 

                         В*  насосна функція  серця , частота серцевих скорочень

                         Г*  регуляція роботи серця

                                     .1. автоматична регуляція за рахунок центру автоматії серця, що

                                         знаходиться у стінці правого передсердя, там є група клітин, у яких

                                         автоматично ритмічно виникає нервовий імпульс

                                   2.центр у довгастому мозку – регулює частоту серцевих скорочень,

                                      центральний та периферичний відділ вегетативної симпатичної систе-

                                      ми.

 1. гуморальна регуляція – дія гормонів:

* надниркових залоз ( адреналін),

* солі кальцію,

                               * тироксин – гормон щитоподібної залози

                               *  підвищена концентрація вуглекислого газу  у крові

   -  Посилюють  роботу серця

 

                              *   солі калію – уповільнюють роботу серця.

                              *  нораденалін – уповільнює роботу серця

               Д*   пульсова хвиля, пульс, вимірювання пульсу та артеріального тиску.

 

5. Закріплення нового матеріалу

                 Виконання практичної роботи за інструктивною карткою, ст. 78

                 Оформлення роботи у робочому зошиті.

6

Підсумки уроку

                Серце – надійний «мотор », який забезпечує рух крові по судинам завдяки:

                 будові серцевої м’язової тканини, діяльності серцевого водія ( провідних  

                 пучків), ефективного живлення серця коронарними судинами, гармонійного

                 регулювання роботи серця центром автоматії, нервової та гуморальної

                 регуляції роботи серця.

7.Домашнє завдання

               § 25,26,

                Творче завдання:

                 1)поясніть, чому кров’яний тиск у венах значно  менший,  

                 ніж  у артеріях.

                  2). Чому взуття солдат різних країн і різних часів має високі та вузькі

                  холоші?

 

 

 

Урок: Судинна система. Рух крові по судинах.

           Практична робота№3 Реакція серцево - судинної системи на дозоване

           навантаження.

Цілі:        - продовжувати формувати поняття будови та функцій органів кровоносної системи

               - продовжувати розвивати поняття взаємоз’язку будови та функцій ,

               - поширити та доповнити знання про будову кровоносної системи та рух крові по                                  кровоносних судинах;

               - продовжувати розвивати навички усной, письмової мови, навички виконання

                 практичної роботи.

 

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Вивчення нового матеріалу

                   А*   артеріальний пульс.

                          Артеріальний пуск – це коливання стінок артерії, зумовлений розтягуван-

                           ням стінок аорти кров’ю,яку виштовхує лівий шлуночок.

                          ( пригадайте, чому стінка лівого шлуночку товстіше?)

                           Пульс – поштовхоподібні коливання стінок кровоносних судин, спричине-

                           Ні викидання крові  з серця при кожному його скореенні.

                   Б*   розрізняють пульс: артеріальний і

                                                          венозний

                           У людини легше промацуються артеріальний пульс на  променевій артерії,

                           плечовій артерії, сонній артерії.

                   В*  частота пульсу у дорослого 60 – 80 ударів на хвилину,( у коней – 30 -45,

                          корів 50 -70,  чому так?)

                    Г* рух крові по капілярам та венам

 4. Закріплення знань та вмінь

 

               Виконання практичної робота за інструктивною карткою ст. 79

              Оформлення роботи у зошиті.

 

 5.Підсумок уроку

 

            Рух крові по судинах обумовлений :

           1. роботою серця,

           2. розвиненням стінок кровоносних судин

           3. різницею кров’яного тиску у кровоносних судинах

           4. наявністю клапанів між передсердями та шлуночками, шлуночками та виносними судинами,  у венах.

 

           Завдяки гармонійної роботи нейрон – гуморальної регуляції, організм адекватно

           реагує на  зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі, у тому числі і зміною

           кров’яного тиску та частотою серцевих скорочень

 6. Домашнє завдання

               §§ 26,27, закінчити оформлення практичної роботи

 

 

 

 

 

 

Урок:     Велике і мале коло кровообігу. Регуляція кровопостачання.

               Практична робота №4

                  Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушені кровообігу    

                      

 

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Перевірка знань та вмінь
  1. Біологічний диктант.

 Пояснити терміни:

1в. – артерії, вени, півмісячні клапани, венозна кров, мале коло кровообігу, ендотелій, камери серця

 

2в. -  капіляри, аорта, стулкові клапани артеріальна кров, велике коло кровообігу,центр автоматії серця, міоцит

 

4.Актуалізація опорних знань

  1. Що собою представляє кров?
  2. Які функції виконує кров?
  3. Чому кров рухається по судам системи крвообігу?
  4. Пригадаємо будову кровоносної системи.
  5. Вивчення нового матеріалу

               А*   Кровоносна система складається з 2 кіл кровообігу:

-         велике коло

-         мале ( легеневе ) коло кровообігу

         Б*  Мале коло кровообігу починається у правому шлуночку та закінчується у

         Правому передсерді; кров з серця виносить легенева артерії, яка галузиться на

         Артеріоли, капіляри, які спадаються,  утворюючи вени, 4 легеневих вени.

          В* Велике коло кровообігу починається у лівому шлуночку серця та закінчується

         у правом у передсерді; кров рушить з серця аортою, яка галузиться на сонні , плечові

         артерії, артерії тулубу та  нижніх кінцівок, артерії галузяться на артеріоли та

         капіляри, які спадаються у венули,а ті утворюють вени; нижня пола вена та верхня

         пола вени приносять кров до серця.

          Г* Кров рушить по судина системи, кровоносна система замкнена.

         Д* Газообмін відбувається у капілярах, тонкостінних кровоносних судинах

          ( подумайте, чому саме так  )

         Є*  Регуляція кровообігу здійснюється декількома способами:

          -  нервова регуляція – рефлекторно, центри знаходяться у довгастому мозку:

          Завдяки функціонуванню рефлекторних дуг, роботі рецепторів, розташуванню

          Рецепторів у шкіряних покровах, у просвіті кровоносних судин, у середині органів

          ( екстерорецептори, інтерорецептори,  пропріорецептори )

 

5..Закріплення матеріалу

                Виконання практичної роботи за інструктивною карткою ст.82

 

6.Підсумки уроку

 

 Рух крові по кровоносним судинам забезпечується гармонійним регулюванням роботи нервовою, гуморальною регуляцією ,центром автоматії серця та діяльністю основних закономірностей природи на всі системи.

 

7.Домашнє завдання

      § 23, 26, 27, терміни теми знати.

 

 

 

Урок :  Лімфообіг та його значення.

       Цілі: - продовжувати формувати поняття будови та функціонування органів кровоносної   

                   системи, умов руху крові по судинам кровоносної системи, триєдності

                   внутрішнього середовища організму людини,

               -  продовжувати розвивати навчальні компетентності учнів

 

1.Організація класу

2. Мотивація навчальної діяльності

3. Контроль знань та вмінь

 

          А*  робота « відповідач – дублер »:

 1. склад крові
 2. рух крові по судинах
 3. будова та функції серця
 4. будова кровоносної системи людини
 5. особливості будови та функціонування кровоносних судин
 6. функції крові
 7.  

Б*  швидке опитування :  робота із термінами

 

 4. Вивчення нового матеріалу

                  А*  кров – тканинна рідина – лімфа

                  Б*  лімфообіг

                  В* склад лімфи

                  Г* функції лімфи

 5. Підсумки уроку

 

             Внутрішнє середовище організму складається із трьох рідин: крові, лімфи та тканинної  рідини, які зв’язані між собою, бо складаються з певних речовин та містять у собі велику кількість води, властивості якої зумовлюють їхній взаємозв’язок та властивості, та функціонування. Завдяки їм  підтримується гомеостаз внутрішнього середовища.

 

 6. Домашнє завдання

§ 23 – 28, повторити тему , підготуватися до уроку контролю навчальних досягнень

 

 Создан 31 окт 2012