Біологія

 

перевірочна

ендокринна системаПОТОЧНА ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА

З ТЕМИ: « ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ»

Робота уч____ 9___ класу

___________________________________________________________

Варіант1

 

Впишіть пропущені слова:

Розрізняють способи регуляції функцій організму: ________________________________________________ і _______________________________________

Гіпоталамус входить до складу _____________________________________________________________

Гіпофіз, щитоподібна залоза, наднирникові – це залози __________________________________________

Адреналін  - це гормон __________________________________________

Якщо людина відстає у рості, то в неї можуть бути порушені функції _____________________________

За недостатньої кількості гормонів щитоподібної залози в дитячому віці може розвиватися захворювання _____________________________________________

Гормони можна об’єднати у групи: __________________________________,________________________

За хімічним походженням гормони  бувають: ___________________________,______________________,

_______________________________________.

«Королевою» залоз внутрішньої секреції називають ___________________________________, бо  ця залоза керує____________________________________________, а значить через неї впливає  на __________________________________________________.

Усі залози в організмі людини можна розподілити  на групи: _________________________,__________________________,_________________________________

Гуморальна та нервова регуляції взаємодіють, бо ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________Создан 31 янв 2013