Біологія

 

урок ендокринна система

1 Урок:     Залози внутрішньої секреції. Гормони

 Цілі:   - продовжувати формувати поняття регуляції функції організму, нейро

            - гуморальної регуляції,секреції, залоз зовнішньої , залоз внутрішньої

               секреції;

            - сформувати поняття різноманіття гормонів залоз внутрішньої

               секреції та їх дії на клітини та регулювання біоактивності;

 - продовжувати розвивати вміння та навички учнів ( усну мову,

    письмову мову, роботу із наочністю)

 

  1. Організація класу
  2. Мотивація навчальної діяльності
  3. Активізація опорних знань

                               А* на які групи можна поділити залози організму?

                               Б* які залози називаються залозами зовнішньої секреції?

                               В* які залози називаються залозами внутрішньої секреції?

                               Г* пригадайте назви залоз зовнішньої , внутрішньої секреції

 

  1. вивчення нового матеріалу

                              А*  залози внутрішньої секреції, її гормони та їх діяльність

                                  ( лекція, з елементами евристичної бесіди )

  1. Закріплення матеріалу

                            Заповнення таблиці

 

Назва залози

гормони

функції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Робота з термінами

                            Виконання тестових завдань за темою ( картки)

 

  1. Підсумок уроку

              Залози внутрішньої секреції керують діяльністю органів а також  впливають на роботу та регуляторну функцію невової сситеми.

              Про взаємозв’язок нервової та ендокринної системи мова піде на наступний урок.

7.§§ 65 – 68, терміни теми вивчити

Творче завдання: чому ризик отримання цукрового діабету вищій у викладачів та випускників школи?Создан 31 янв 2013