Біологія

 

тема нервова система

план та уроки 

 

НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ( 8   )

18.02 18.02 19.02

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини

22.02 21.02 22.02

Регуляція рухової активності Спинний мозок.

25.02 25.02 26.02

Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок

01.03 28.02 01.02

Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок.  Лабораторна робота № 6. Будова головного мозку людини

04.03 04.03 05.03

Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку

07.03 05.03 07.03

Регуляція роботи внутрішніх органів
Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції.

11.03 11.03 12.03

 Взаємодія регуляторних систем організму

 

 

 

 

 

Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи ( 8 )

15.03 14.03 15.03

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем.

18.03 18.03 19.03

Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система Лабораторна робота № 7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло. Лабораторна робота № 8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

22.03 21.03 22.03

Будова аналізаторів, слухова сенсорна система. Лабораторна робота № 9. Вимірювання порогу слухової чутливості

04.04 02.04 04.04

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги,

 

05.04 04.04 05.04

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги,

 

08.04 08.04 09.04

Сенсорні системи

руху, дотику, температури, болю.

11.04 09.04 11.04

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем.( тематична)

 

 

 

Формування поведінки і психіки людини (12 )

12.04 11.04 12.04

 Формування поведінки і психіки людини. Біологічні основи поведінки людини.

15.04 15.04 16.04

Лабораторна робота№ 10. Безумовні й умовні рефлекси людини.

18.04 16.04 18.04

Набута поведінка людини. Види умовних рефлексів.

 

19.04 18.04 19.04

Поняття про динамічний стереотип. Навички і звички

22.04 22.04 23.04

Біоритми

 

25.04 23.04 25.04

Структура інстинктивної поведінки, її модифікації

26.04 25.04 26.04

Пам’ять. Види пам’яті.

 

29.04 29.04 30.04

Пам’ять. Види пам’яті. Практична робота  № 8. Дослідження різних видів пам’яті.

 

 

 

Мислення і свідомість

06.05 06.05  06.05

Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку.

10.05 07.05 10.05

Функціональна асиметрія мозку. Мова

 

 

 

13.05 13.05 14.05

Індивідуальні особливості поведінки людини.

16.05 14.05 16.05

Практична  робота
№ 9. Визначення типу темпераменту.

17.05 16.05 17.05

Характер людини. Практична робота №10. Виявлення професійних схильностей.

20.05 20.05 21.05

Свідомість.

 

23.05 21.05 23.05

Тематичний контроль знань

 

 

24.05 23.05 24.05

Екскурсія.  Походження людини.

 

 Урок:    Регуляція рухової активності.  Спинний мозок.

 Цілі:  продовжувати формувати поняття будови нервової системи;

           продовжувати формувати поняття  взаємозв’язку будови та функцій

           спинного мозку;

           сформувати поняття рефлекторної регуляція рухової активності;

 

 

  1. Організація класу
  2. Мотивація навчальної діяльності

            Чому ми маємо шанси виживання? шо саме забезпечує нам, організму людини , безпечне існування у постійній стресовій ситуації?

Ми ще не встигли опанувати себе,а  організм вже відреагував та врятував нам життя?

    Що, хто  це нам дарує, забезпечує? Як ви думаєте?

    3/Актуалізація опорних знань

         А*  Пригадайте та назвіть физиологічні системи організму людини

         Б*  Що вам відомо про будову нервової системи? Пригадайте

               попередній урок

         В*  Які органи складають нервову систему? Що є функціональною

                одиницею нервової системи? Чому саме так?

                Яку функцію виконує нейроглія? Чому нервова тканина має малі

                 шанси виживання при клінічній смерті?

     4  Вивчення нового матеріалу

         А* відповідь організму  на зміну зовнішнього чи внутрішнього

               середовища за участю нервової системи називають рефлексом

         Б* рефлекси поділяють на :

-         безумовні та умовні

-         безумовні об’єднують у групи:

                             _ травні

                              _ дихальні

                              _ орієнтовні

                              _ оборонні

                              _ статеві

                              _ захисні

             В* безумовні рефлекси забезпечують виживання, можливі вони завдяки існуванню та функціонуванні рефлекторних дуг. Рефлекторна дуга, зазвичай, складається з таких ланок:

  1. рецептор
  2. доцентровий нейрон ( аферентний, чутливий)
  3. ланка ЦНС
  4. відцентровий нейрон ( еферентний, руховий )
  5. орган відповідач

             Г* важливу роль відіграє синап у функціонуванні рефлекторної дуги  та подразливість і збудливість нейронів.

 

 

              Рецептори: екстерорецептори  ( сприймають подразнення зовнішнього

                                                        середовща)

                    Інтерорецептори  ( сприймають подразнення внутрішнього

                                                      середовща)

                    пропріорецептори  ( розташовані у стінках внутрішніх

                                                        органів )

 

            Д* будова спинного мозку

Спинний мозок- це відділ центральної нервової системи розташований у каналі хребта. Починається спинний мозок при основі черепа, де з'єднується з довгастим мозком (структурою головного мозку), а закінчується на рівні другого поперекового хребця пучком нервів, які відходять від нього. Тому він дещо коротший від хребта. Спинний мозок міститься в спинномозковій рідині, яка захищає мозок від різних механічних впливів. У центрі спинного мозку проходить вузький канал, теж заповнений спинномозковою рідиною.

Спинний мозок складається з 31 сегмента, об'єднаних у відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий (мал.1), що відповідають відділам хребета. Від кожного сегмента спинного мозку праворуч і ліворуч відходять по парі задніх і передніх корінців.

 

 

Мал.1. Відділи спинного мозку


Задні корінці побудовані з пучків чутливих нервових волокон, а передні - з рухових нервових волокон. У міжхребцевому отворі корінці зливаються, утворюючи змішаний спинномозковий нерв. Відповідно до кількості сегментів спинний мозок має 31 пару нервів: 8 пар шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і одну пару куприкових. Таким чином, спинномозкові нерви іннервують шкіру, внутрішні органи і скелетні м'язитіла Нервові стовбури складаються з пучків нервових волокон, що відходять від кількох нейронів.

Задньою щілиною і передньою борозною спинний мозок ділиться на дві симетричні половини - праву і ліву У спинному мозку розрізняють сіру і білу речовину (мал.2). Сіра речовина складається з тіл рухових (3%) і вставних (97%) нейронів. Розміщена вона навколо центрального спинномозкового каналу (на поперечному розрізі за формою нагадує метелика, що летить) і утворює парні виступи - роги. Навколо сірої речовини розміщена біла речовина, що складається з нервових волокон, які утворюють канатики спинного мозку (задній та передній) з провідними нервовими шляхами (висхідними та низхідними). Вони з'єднують спинний мозок із головним.

 

 

Мал.2. Будова спинного мозку


По висхідних шляхах нервові імпульси прямують до головного мозку, по низхідних - збудження передається від головного мозку до центрів спинного мозку, а від них - до робочого органа.

Які функції спинного мозку?

Спинний мозок виконує рефлекторну і провідникову функції. Рефлекторна функція спинного мозку полягає в здійсненні рефлексів, пов'язаних із роботою м'язів (підтримання постави, ходіння, відсмикування руки від гарячого або гострого предмета тощо), та регуляції функцій внутрішніх органів. Наприклад, до безумовних спинномозкових рефлексів належить колінний. Унаслідок удару молоточком по колінному сухожиллю в рецепторах чотирьохголового м'яза виникають нервові імпульси (збудження), які по чутливих нервах надходять до сірої речовини спинного мозку. В ній нервовий імпульс переключається на рухові нерви, якими прямує до м'язів ноги. М'язи скорочуються, і нога рухається.

Це відбувається мимовільно. Усі реакції, пов'язані з діяльністю спинного мозку, є безумовнорефлекторними (безумовними рефлексами), тобто успадковані, що виявляються вже після народження. Проте будь-якаінформація доходить і до головного мозку, виражається в наших відчуттях, розумінні того, що відбувається.

Біла речовина (нервові волокна), виконуючи провідникову функцію, забезпечує зв'язок і узгоджену роботувсіх відділів центральної нервової системи. Нервові імпульси, що надходять у спинний мозок від рецепторів, по висхідних провідних шляхах передаються до головного мозку, а з нього по низхідних провідних шляхах повертаються до спинного мозку, а звідти - до робочих органів.

Таким чином, спинний мозок відіграє роль двостороннього провідного шляху між головним мозком і периферичною нервовою системою; керує простими рефлекторними діями (наприклад, відсмикування руки від гарячого предмета).

          Є* колінний рефлекс

Колі́нний рефле́кс — безумовний рефлекс, рефлекторну дугу якого утворює стегновий нерв. Дуга замикається у поперекових сегментах спинного мозку .

Викликається рефлекс ударом неврологічного молоточка по сухожилку нижче надколінника. Під час удару виникає швидке розтягнення нервово-м'язових волокон, що містяться у сухожилку, інформація про це прямує до спинного мозку й повертається до чотириголового м'яза стегна, який різко скорочується, розгинаючи при цьому ногу в коліні

Під час перевірки колінного рефлексу оцінюють його силу.

 

 

       6   Підсумки уроку   

          Нервова система забезпечує виживання та адаптацію організму до середовищ існування через рефлекторну координація роботи органів,с систем органів, формування складних програм поведінки

        7    Домашнє завдання

                §§  58, 59, повторити

                          § 60 , терміни знатиСоздан 24 фев 2013