Біологія

 

нервова система

уроки темиУрок:

          Відділи головного мозку. Структура і функції

Цілі: продовжувати формувати поняття будови та функцій НС,ЦНС;

        сформувати поняття будови головного мозку людини;

        розвивати навички самостійної роботи у лабораторних роботах; усну та

        письмову мову  учнів;

 1. Організація класу
 2. Актуалізація опорних знань  
  Пригадайте що таке сіра і біла речовина.
  Навчіться характеризувати будову головного мозку і функції заднього і середнього відділів головного мозку, ретикулярну формацію.
  Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: головний мозок, довгастий мозок, міст, середній мозок.

  Яка будова і функції відділів головного мозку?
 3. Вивчення нового матеріалу

                     А*  Головний мозок- вищий відділ нервової системи людини. Він міститься в черепній коробці й через великий потиличний отвір з'єднаний зі спинним мозком.

У головному мозку, як і в спинному, є біла і сіра речовина. Біла речовина (відростки нейронів) утворює провідні шляхи, які зв'язують відділи головного мозку між собою та зі спинним мозком. Сіра речовина (тіла нейронів) утворює кору півкуль головного мозку і мозочка й у вигляді окремих скупчень нейронів, так званих ядер, міститься всередині білої речовини.

                      Б*  У головному мозку розрізняють такі складові: довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок, проміжний мозок та кінцевий, який ще називають великий мозок (мал.1). Учені ще об'єднують головний мозок у відділи: задній, середній і передній мозок. Задній мозок включає довгастий, міст і мозочок, а передній - проміжний і кінцевий мозок.

 

 

Мал.1. Складові головного мозку 

                        Яка будова та функції заднього і середнього мозку?

                   В*   Довгастий мозок як складова заднього мозку є продовженням спинного мозку та має подібну будову та функції. Це еволюційно найдавніша частина головного мозку. У ядрах сірої речовини довгастого мозку зосереджені життєво важливі нервові центри дихання (вдих-видих), травлення (слиновиділення, секреторна діяльність травних залоз, жування, ковтання), а також нервові центри захисних рефлексів (мигання, кашлю, блювання, чхання). У ньому містяться ядра блукаючого нерва, які іннервують серце та інші внутрішні органи. Через довгастий мозок проходять нервові шляхи від спинного мозку до мозочка і середнього мозку, а від них - до інших відділів головного мозку.

               Г*  Міст є продовженням довгастого мозку і з'єднує між собою спинний, довгастий, середній і  проміжний. Через нього проходять висхідні і низхідні нервові шляхи. У білій речовині мосту є ядра, від яких беруть початок п'ята-восьма пари черепно-мозкових нервів. Тут є центри, що контролюють міміку та жування.

               Д*   Мозочок як складова заднього мозку розташований безпосередньо над довгастим мозком. Він складається з двох півкуль, сполучених черв'яком. Поверхня мозочка вкрита сірою речовиною, в товщі півкуль і черв'яка міститься біла речовина, в якій є скупчення сірої речовини. Мозочок зв'язаний провідними шляхами (чутливими і руховими) зі спинним, довгастим і середнім мозком, а через міст - з корою великого мозку. Він відіграє важливу роль у регулюванні рівноваги тіла, координації рухів (робить їх точними) і підтримуванні тонусу м'язів. Якщо нормальне функціонування мозочка порушується, людина втрачає здатність до точних, узгоджених рухів, зберігання рівноваги тіла.

Середній мозок розташований між мостом і проміжним мозком. Через нього вгору і вниз проходять нервові шляхи, які передають імпульси до проміжного і кінцевого мозку та від них. У середньому мозку міститься низка важливих нервових центрів, зокрема первинні центри зору, слуху, м'язового тонусу тощо. Середній мозок є одним з основних центрів регуляції рухів і напруження скелетних м'язів, переважно тих, які протидіють силі гравітації (розгиначі ніг, м'язи спини).

Довгастий мозок, міст і середній мозок утворюють стовбур головного мозку. 

                                Що таке ретикулярна формація?

                   Є*   У стовбурі мозку ретикулярна формація (від лат. ретикулум - сітка і лат. формаціо - утворення) - це утворення зі скупчень нервових клітин з дуже розгалуженими дендритами і довгими аксонами, що утворюють густу сітку. Ретикулярна формація, ніби дорожня смуга, тягнеться від спинного мозку через стовбур і далі до кінцевого мозку та відповідно зв'язує їх між собою. Через неї «просіюється» вся інформація, що має надійти до кінцевого мозку.

4. Підсумок уроку

           Отже, стовбур головного мозку є організатором життєво важливих рефлексів: дихання, травлення, секреції тощо. Він є впливовим посередником, через провідні шляхи (висхідні та низхідні) якого проходить інформація зі спинного мозку в кору кінцевого мозку та навпаки.

           До стовбура мозку належать: довгастий мозок, міст і середній мозок. У стовбурі мозку міститься сітчастий утвір, або ретикулярна формація, яка активізує роботу кінцевого мозку. Відділи стовбура мозку регулюють вегетативні процеси в організмі і беруть участь у виконанні деяких рухових функцій.

5. Закріплення матеріалу
              А* робота з термінами

              Б* дайте відповідь


1. Виберіть перелік складових стовбура спинного мозку: 

а) довгастий мозок, мозочок, міст; 
б) кінцевий мозок, міст, мозочок; 
в) довгастий мозок, міст, середній мозок; 
г) мозочок, середній мозок, великий мозок.

 2. Виберіть складову головного мозку, в якій зосереджені життєво важливі нервові центри дихання та контролю серцево-судинної системи: 
а) кінцевий мозок; 
б) проміжний мозок; 
в) довгастий мозок; 
г) середній мозок.

3. Назвіть складову головного мозку, в якій розташовані нервові центри, пов'язані з рухом очних яблук
а) довгастий мозок; 
б) міст; 
в) середній мозок; 
г) проміжний мозок.

4. Виберіть функції, за виконання яких відповідає мозочок: 
а) координація рухів; 
б) рух очних яблук; 
в) підтримання тонуса м'язів; 
г) регулювання рівноваги тіла.

5. Назвіть відділи головного мозку та вкажіть на особливості його будови. 

            В* виконайте лабораторну роботу за вказівками вчителя

6. Домашнє завдання

  §          60 – 62, повторити 57 - 60  

 

Урок: Будова головного мозку.

 

  Урок:  Кора головного мозку. Структура і функції

Цілі: продовжувати формувати поняття будови та функцій головного мозку, нервової системи,

        ЦНС;

 

 

 

 1. Організація класу
 2.  Мотивація навчальної діяльности
 3. Актуалізація опорних знань
  Пригадайте як ускладнювався розвиток півкуль головного мозку у хребетних тварин

 4. Яка будова кінцевого мозку та яке його значення?
 5. Вивчення нового матеріалу

                А*  Кінцевий мозок контролює функції всієї нервової системи і насамперед складні форми поведінки, що забезпечують пристосування організму до змін умов довкілля. Він складається з двох півкуль (правої і лівої), з'єднаних мозолистим тілом. Цей утвір побудований з нервових волокон, які забезпечують зв'язок і взаємоузгоджену роботу лівої і правої півкуль. Кінцевий мозок ще традиційно називають півкулями головного мозку.У кожну півкулю нервові імпульси (сигнали) надходять з протилежної сторони тіла та простору. Права півкуля керує органами лівої частини тіла і отримує інформацію зліва. Ліва, навпаки, регулює роботу органів правої частини тулуба і сприймає інформацію справа. Цю інформацію вони отримують через органи чуттів.

               Б*  Поверхня півкуль, ніби плащем, вкрита корою, що охоплює приблизно 44% обсягу кожної півкулі. Кора утворена сірою речовиною. Вона складається з нейронів, розташованих у вигляді шести основних шарів.У дорослої людини налічують приблизно 12-14 млрд нейронів. З віком збільшується не кількість клітин, а лише їхня поверхня і кількість відростків, переважно дендритів. Нейрони кори зв'язані між собою численними зв'язками. Кожен нейрон має до 10 тис. зв'язків з іншими нейронами. Саме наявність величезної кількості зв'язків між нейронами визначає унікальні властивості кори головного мозку людини.

Поверхня півкуль ніби зібрана в складки - звивини - різних розмірів, між якими є глибокі щілини - борозни. У них сховано понад 2/3 поверхні кори. Завдяки звивинам і борознам площа кори збільшується. Виділяють три найглибші борозни півкуль: латеральну (бічну), центральну і потилично-тім'яну. Вони поділяють півкулі головного мозку на чотири основні частки: лобову, потиличну, скроневу і тім'яну

 


                            В*   Лобова частка охоплює 29% поверхні кори. Вона відповідає за цілеспрямовану осмислену поведінку людини. При її ушкодженні людина не може зосередитися на меті і поводиться, як автомат, стає безпорадною. Може одні й ті самі дії виконувати без зупину.

                          Г* У потиличній частці розташовані нервові зони зору, у скроневій – зони слуху, нюху і смаку, в тім'яній - зона шкірної (тепла, холоду, тиску) та суглобово-м'язової (зміни напруження м'язів, руху суглобів) чутливості.

До зони шкірної та суглобово-м'язової чутливості надходить інформація у вигляді нервових імпульсів від шкіри, кісток, суглобів і м'язів. Наприклад, якщо до вашої руки доторкнутися, ви відчуваєте сам дотик і його силу, визначаєте, приємний він чи ні. При цьому подразнюються певні рецептори шкіри і нервові імпульси передаються до зони шкірної та суглобово-м'язової чутливості. Тут вони сприймаються, аналізуються, і формується відповідна реакція на подразнення. Ви можете руку відсмикнути або, навпаки, притримати. Аналогічною є реакція на температуру.

Спереду від центральної борозни розташована рухова (моторна) нервова зона кори, а в ній - ділянки, що забезпечують рух м'язів і суглобів тіла.

Єдиного мовного центру немає. Існує три центри мови: мовноруховий, слухомовний і зоровомовний. Мовноруховий центр забезпечує можливість розмовляти. Слухомовний центр відповідає за сприйняття звукової мови і розуміння мови інших людей. Зоровомовний центр, або центр читання, забезпечує здатність навчитися читати, розуміти прочитане, оволодіти письмовою мовою. Саме сукупність (інтеграція) цих центрів забезпечує мовну діяльність у різних її проявах.

Асоціативні зони об'єднують діяльність сенсорних (чутливих) і рухових центрів й забезпечують асоціативну (інтегруючу) функцію мозку. З діяльністю асоціативних центрів найбільше пов'язані вищі психічні функції: пам'ять, мова, мислення, свідомість і регулювання поведінки.

Таким чином, кора є найвищим центром аналізу нервових імпульсів (сигналів), що надходять від різних органів тіла людини. Вона функціонує як єдине ціле і є матеріальною основою психічної діяльності людини, регуляції її поведінки.

З яких структур складаються підкіркові утворення?

Від кори (тіл нейронів) усередину мозку відходять відростки нейронів, які разом з нервовими волокнами, що спрямовані до кори, утворюють білу речовину півкуль головного мозку. Вона утворює провідні шляхи, які з'єднують між собою всі ділянки кори, а також кору з іншими відділами центральної нервової системи. У ній розташовані скупчення сірої речовини (ядра). Ці утворення називають підкірною. Вона є еволюційно старою частиною півкуль головного мозку. До підкіркових структур відносять таламус, гіпоталамус, ретикулярну формацію, мозолисте тіло та лімбічну систему.Лімбічна система (від лат. limbuc - край) огортає верхню частину стовбура мозку, ніби поясом, та утворює його край (лімб). До її складу входять такі структури: склепіння, морський коник, мигдалик. Вони розміщені у вигляді двостороннього кільця на межі з корою півкуль головного мозку і відокремлюють її від стовбура мозку.

Кора і лімбічна система утворюють єдину функціональну систему, яка відповідає за емоційний стан, формує мотиви поведінки, а також бере участь у процесах навчання і пам'яті.


4. Закріплення матеріалу

           А* робота із термінами

           Б* гра – пошук помилки

            В*   Дайте відповідь
1. Укажіть складові нейронів, з яких складається сіра речовина головного мозку:
 

а) тіла нейронів; 
б) дендрити; 
в) аксони.
2. Укажіть, з чого утворене мозолисте тіло, яке з'єднує дві півкулі головного мозку
а) тіл нейронів; 
б) нервових волокон.
3. Укажіть частку, в якій розташований слуховий центр: 
а) лобова; 
б) потилична; 
в) скронева; 
г) тім'яна.
4. Укажіть, з чого складається кора великих півкуль. Яке її значення?
5. Яке значення мають звивини та борозни великих півкуль? На які частки борозни поділяють кору?
 

5. Підсумки уроку 

             Передній мозок включає проміжний і кінцевий мозок. Кінцевий мозок є найбільш розвинутим відділом головного мозку в людини. Він складається з двох півкуль головного мозку: правої і лівої і контролює функції всієї нервової системи.

6. Домашнє завдання

 §     63,64          , терміни

Повторити §  57 - 63

 

 Урок:   Автономна нервова система.

              Симпатична і парасимпатична системи

 

Цілі: продовжувати формувати поняття будови та функцій нервової системи;

       Сформувати поняття будови та функціонування вегетативної ( автономної) нервової

       системи та значення регуляції;

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань
                                 Пригадайте які органи належать до внутрішніх..

Ви вже знаєте, що за функціональними властивостями нервову систему поділяють на соматичну і автономну, або вегетативну.

Соматична нервова система охоплює ті відділи центральної і периферичної нервової системи, які іннервують опорно-руховий апарат і забезпечують чутливість нашого тіла (дотикову, больову, температурну). До автономної нервової системи відносять усі інші відділи, які регулюють діяльність внутрішніх органів, гладеньких м'язів судин і шкіри, різних залоз, а також обмін речовин.

Як відбувається нервова регуляція роботи внутрішніх органів? 

3. Вивчення новго матеріалу

Нервову регуляцію роботи внутрішніх органів і фізіологічних процесів забезпечують нервові центри, розташовані в різних відділах нервової системи: у гіпоталамусі, структурах лімбічної системи, корі великих півкуль. Але всі впливи вищих відділів головного мозку реалізуються безпосередньо через вегетативну, або автономну, нервову систему.

Яка будова і функції автономної нервової системи?

Ви вже знаєте, що автономна нервова система - це частина нервової системи людини, яка регулює діяльність внутрішніх органів, залоз, кровоносних і лімфатичних судин, непосмугованих і деяких посмугованих м'язів, обмін речовин. Її ще називають мимовільною, оскільки функції, які вона регулює, не можуть бути довільно підсилені або послаблені. Завдяки цій властивості життєво важливі органи (серце, судини, шлунок, легені та ін.) не припиняють виконувати свої функції.

Автономна нервова система, на думку багатьох учених, не має власних чутливих нервів. Подразнення до її центрів передаються по нервах, спільних для неї й соматичної нервової системи. Нервові волокна, що несуть збудження до органів-виконавців, на відміну від соматичних, складаються з двох послідовно сполучених нейронів. Тіло першого нейрона розташоване в центральній нервовій системі (головному чи спинному мозку), другого - поза її межами.

Автономну нервову систему поділяють на два відділи: симпатичний і парасимпатичний.

Симпатичний (від лат. симпатикус - співдружній) відділ автономної нервової системи називають системою екстремальних ситуацій, оскільки він посилює функції відповідних органів у складні для організму моменти. Парасимпатичний (від лат. префікса пара - суміжність) відділ автономної нервової системи називають системою післяекстремальних ситуацій, оскільки вона повертає до норми функції органів, які були задіяні у вирішенні складних для організму завдань.

Більшість органів іннервується як симпатичним, так і парасимпатичним відділами автономної нервової системами, що діють на органи протилежно.

Симпатичний відділ автономної нервової системи посилює діяльність організму в умовах, що потребують мобілізації фізичних сил, а парасимпатичний - забезпечує відновлення ресурсів, витрачених під час роботи. Отже, основна функція автономної нервової системи - забезпечувати сталість внутрішнього середовища організму (гомеостаз).

4. Поетапне закріплення

             Автономна нервова система поділяється на симпатичний і парасимпатичний відділи, що мають протилежну дію на органи. Вона забезпечує регуляцію всіх внутрішніх органів, залоз кровоносних і лімфатичних судин, м'язів, обмін речовин. Функції, які регулює автономна нервова система, не залежать віл волі людини.

            Дайте відповідь:
1. Вкажіть сегменти спинного мозку, в яких розміщена центральна частина симпатичного відділу автономної нервової системи:
 

а) останній шийний; 
б) всі шийні; 
в) всі грудні; 
г) кілька верхніх поперекових.

2. Вкажіть складові головного мозку та сегменти спинного мозку, в яких розміщена центральна частина парасимпатичного відділу автономної нервової системи:
а) довгастий мозок; 
б) середній мозок; 
в) I-V крижові сегменти спинного мозку; 
г) II-IV крижові сегменти спинного мозку.

3. Укажіть функцію симпатичного відділу автономної нервової системи
а) забезпечує відновлення ресурсів організму; 
б) посилює діяльність організму в екстремальних умовах.

4. Укажіть дію симпатичного відділу на частоту серцевих скорочень у момент здачі екзамену: 
а) прискорює; 
б) послаблює; 
в) не впливає.

5. Під впливом яких частин автономної нервової системи і які зміни відбуваються в окремих органах (око, серце, м'язи, судини тощо) організму людини, коли вона чимось налякана і коли згодом заспокоїлася? Складіть схему.

5. Підсумки уроку

6. Домашнє завдання

    §  64, повторити термінологію 57 - 64Создан 03 мар 2013