Біологія

 

тематична "нейрогуморальна регуляція"

тестТЕМАТИЧНА РОБОТА З ТЕМИ:

 « НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

ФІЗИОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

робота уч_____ 9 ____ класу

Харківської гімназії 13

___________________________________16.02.2012

Варіант 1

  1. Черепно-мозкові нерви належать до :

           А) центральної                                Б) периферичної

             нервової системи                           нервової системи

     2.Спинній мозок продовжується у :

             А) довгастий                                  Б) міст

             В) проміжний                                 Г) мозочок

     3. Кору великого мозку утворює :

             А) сіра речовина                            Б) біла речовина

             В) борозни                                     Г) звивини

     4. Гормон росту виробляє залоза внутрішньої секреції:

             А ) епіфіз                                        Б) гіпофіз

              В) надниркова

     5. Цукровий діабет – це захворювання , спричинене нестачею гормонів залози :

             А) щитоподібної                            Б) паращитоподібної

             В) підшлункової

    6. Від спинного мозку відходять нерви:

        А) 31 пара                                          Б) 31 нерв

        В) 12 пар                                            Г) 31 пара спинномозкових та 12 черепномозкових

                                                                       нервів

   7.Спинний мозок – це частина:

       А) ПНС                                               Б) вегетативної НС

       В) ЦНС                                                Г) нервових вузлів

   8. Сіра речовина  розташована у спинному мозку:

     А) у центральній частині                     Б) по краю

     В) у центрі і по краях

  9. Нервова регуляція здійснюється за допомогою:

     А) нервових імпульсів                          Б) лімфи

     В) міжклітинної рідини                         Г) гормонів

 10. Вплив парасимпатичної нервової системи на соковидільну діяльність шлунку:

     А) не змінює                                        Б) послаблює

     В) посилює

11. Слухова зона розташована у ділянці великого мозку:

   А) лобовій                                             Б) скроневій

   В) потиличній                                        Г) тім’яній

12.Гіпоталамус активно впливає  на залози внутрішньої секції:

   А) епіфіз                                                 Б) щитоподібна

   В) гіпофіз                                                Г) гіпоталамус

13. Розташуйте у правильній послідовності  шлях, яким проходить збудження при опікові руки:

 А) рецептор                                              Б) доцентровий нейрон

 В) відцентровий нейрон                             Г) сіра речовина спинного мозку

 Д) кора великого мозку                             Є) вставний нейрон

_____________________

 

 

14. Утворіть логічні пари:

Гіпофіз                           тестостерон

Надниркові                    прогестрон

Щитоподібна                 інсулін

Підшлункова                 адреналін

Яєчка                              паратгормон

 Яєчник                          тироксин

 Паращитоподібна        вазопресин

______________________________________________________

15. Виберіть приклади рецепторів за характером подразнень, які вони сприймають, і впишіть у таблицю відповідей їм літеру:

А) слуху,Б) смаку , В) холоду ,Г) ока, Д) рівноваги, Е) дотику, Ж) нюху, З) тепла

Фоторецептори__________________

Механорецептори _______________

Хеморецептори _________________

Терморецептори ________________

16. Яке значення нервової регуляції у адаптації організму до середовища?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА РОБОТА З ТЕМИ:

 « НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

робота уч_____ 9 ____ класу

Харківської гімназії 13

___________________________________16.02.2012

ВАРІАНТ 2

1.Нейрони, які передають інформацію про стан або зміни внутрішнього і зовнішнього середовища до спинного чи головного мозку, називають:

  А) руховими                                  Б) чутливими

2. Відцентровими нейронами називають :

  А) чутливими                                 Б) рухові

3. До центральної нервової системи належить:

   А) спинномозкові                         Б) спинний мозок

Вкажіть правильну відповідь: « так « чи « ні»

4.В основі будь якого  рефлексу  знаходиться рефлекторна дуга. ____

5. У регулюванні рівноваги тіла важливу роль відіграє мозочок. ___

6. До біологічно активних речовин належать гормони. ____

7. Цукровий діабет є захворюванням підшлункової залози.___

8. Сіра речовина  спинного мозку складається переважно з тіл вставних нейронів. ___

9. До ЦНС належать черепно-мозкові нерви.___

10. Симпатична нервова система робота серця:

  А) послаблює                                Б) не впливає

  В) посилює

11. Вплив симпатичної нервової системи на діяльність кишечнику:

  А) послаблює хвилеподібні рухи   Б) посилює хвилеподібні рухи

  В) не впливає

12. Слухова зона знаходиться у долі великого мозку:

   А) лобовій                                             Б) скроневій

   В) потиличній                                       Г) тім’яній

 

13.Розташуйте у правильній послідовності  шлях, яким проходить збудження при пораненні  руки:

 А) рецептор                                              Б) доцентровий нейрон

 В) відцентровий нейрон                          Г) сіра речовина спинного мозку

 Д) кора великого мозку                           Є) вставний нейрон

_____________________

 

14.Утворіть логічні пари:

 Довгастий мозок             складна поведінка

Середній мозок                координація рухів

Проміжний мозок            проведення імпульсів

Великий мозок                 регулювання обміну речовин

Міст                                   первинний аналіз сенсорної інформації

 

 

15.  Чим небезпечний пролонгований стрес?

 

 Обновлен 19 мар 2013. Создан 10 мар 2013